සමාජ මාධ්‍ය වාරණයට විරුද්ධයි! Say NO to Social Media Censorship in Sri Lanka

සමාජ මාධ්‍ය වාරණයට විරුද්ධයි! Say NO to Social Media Censorship in Sri Lanka

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Dasun Sameera Weerasinghe started this petition to Sri lanka goverment and

ශ්‍රී ලංකා රජය පුරුද්දක් ලෙස රට තුළ අභ්‍යන්තර ගැටුමක් නැති නම් ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයක් වැනි හදිසි අවස්ථාවක දී සමාජ මාධ්‍ය ජාලාඅවහිර කිරීමට ආරම්භ කර ඇත. සමාජ මාධ්‍ය ජාලා අවහිර කිරීම තුළම සිදුවීම පාලනය කරගත නොහැකි තරමට දුර දිග ගොස් ඇතැයි යන සැක සංකාව ජනතාව තුළ ඇති කරන බව රජය දැන ගත යුතු ය. මෙය කට කතා පැතිරවීම වඩා වේගවත් කිරීමක් මිස පහත හෙළීමට හේතුවක් නොවන බව තේරුම් ගත යුතු ය.

රට තුළ සහ රටින් පිට සිටින සමීපතයින් සම්බන්ධ කරගත හැකි පහසුම, ලාභදායීම සහ ඉක්මන්ම ක්‍රමය වන්නේ සාමාජ ජාලය යි. හදිසි අවස්ථාවක දී වෙන අවස්ථාවකට වඩා සමාජ ජාලා අවහිර නොකර තැබීමට එම හේතුව පමණක් වුවද, ප්‍රමාණවත් ය.

අපේ රටේ බොහෝමයක් තොරතුරු තාක්ෂණ සහ තොරතුරු තාක්ෂණ නොවන රටට විදේශවිනිමය ගෙනෙන ව්‍යාපාර අන්තර්ජාලය සහ සමාජ ජාලා මත තම පැවැත්ම සකසාගෙන ඇත. ශ්‍රී ලංකා රජය දිගින් දිගට මෙසේ සමාජ මාධ්‍ය වාරණය කිරීම තුළින් සිදුවන්නේ එවන් ව්‍යාපෘති වෙනත් රටවල් කරා යැමයි. සමාජ මාධ්‍ය ජාලා හරහා ජීවිකාව ගෙනියන කාගේ වුවද මූලික අයිතිවාසකිම් මේ හරහා කඩ වෙන බව රජය දැන ගත යුතු ය.

YouTube වැනි දැනුම විනෝදය ගෙන එන Video වැඩ සටහන් නැරඹිය හැකි සේවාවන් පවා කිසිදු පදනමකින් තොරව රජය නවත්වා ඇත. ජනතාවට විහිළු සපයන්නේ නැතිව, වගකීමෙන් කටයුතු කරන මෙන් රජයෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමු.

සිවිල් නීතියට අනුව කට කතා පතුරවන අයෙක් වේ නම් අත් අඩංගුවට ගෙන ඔවුන්ට දැඩි දඬුවම් දෙන්න. රජය වගකීමෙන් කටයුතුකර නිවැරදි තොරතුරු වඩා ඉක්මනින් සියලුම මාධ්‍ය ආයතන වලට ලබා දෙන්න. ඔබට නවතා දැමීමට පුළුවන් නිසා හිතෙන හිතෙන වේලාවට අන්තර්ජාල සේවාවන් අක්‍රීය කිරීම නවතා දමන්න.

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!