Petition Closed
Petitioning CONSELLERA D'ENSENYAMENT Sra. Irene Rigau i Oliver and 1 other

Exigim el 100 % del cobrament de les jornades del personal substitut.

5,574
Supporters

USTEC•STEs, com a sindicat compromès amb el personal interí i substitut, es nega a resignar-se que la degradació en les condicions laborals del personal substitut es consolidi i, per tant, s’allargui en el temps. És per això que hem fet aquesta carta que, si la signen, arribarà a la direcció de correu electrònic de la consellera, i en la qual demanem:
EL 100 % del cobrament de les jornades del personal substitut, perquè:
- Mateixa feina ha de significar mateix salari.
- És una mesura només aplicada a Catalunya.
- Afecta el personal docent més en precari.
- És de dubtosa legalitat, ja que en cap normativa superior queda recollida la figura jurídica del personal substitut (la figura jurídica que ha de ser considerada és la de funcionaris interins)
- Representa un estalvi mínim.
- Genera caos en els centres.

Letter to
CONSELLERA D'ENSENYAMENT Sra. Irene Rigau i Oliver
[Acusament de recepció]
Senyora consellera Irene Rigau:
Els/les sotasignats/des li exigim la retirada dels tipus de jornada reduïts per al personal substitut de manera que aquests/es cobrin i treballin pel 100% de la jornada. Amb la situació actual el personal substitut en realitat fa la mateixa feina que la resta de companys/es, però cobra fins a un 15% menys. El Departament justifica la reducció de manera absurda, ja que diu que gaudeixen d’una reducció horària (per exemple en la preparació de les classes) que en el dia a dia és impossible d’aplicar.
Aquesta és una normativa que no està recollida en el Real Decreto de Wert, sinó que se l’ha inventada el Departament i, per tant, de la mateixa manera que se l’ha inventada exigim que el Departament rectifiqui i deixi d’aplicar-la, ja que fer-ho està totalment a les seves mans.
A més, no hi ha cap normativa superior que reculli la diferència entre les figures de funcionari interí i substitut: tots dos casos són funcionaris interins i han des ser tractats igual, sense cap tipus de discriminació. USTEC•STEs, amb la resta de sindicats, ha interposat un contenciós-administratiu contra l’acord de govern que aprova aquesta mesura, de la mateixa manera que en el seu moment i com a STEs vam guanyar un cas en el Tribunal Europeu d’Strasburg que ens va donar la raó, ja que no es pot discriminar per la temporalitat del nomenament en l’Administració pública.
Aquesta disminució de jornada i sou afegida a la reducció de plantilles i a la no-cobertura de substitucions des del 1r dia, fa que a interins i interines que feia molts anys que estaven treballant per al Departament amb una certa previsió d’estabilitat, aquest curs se’ls ofereixi amb l’acomiadament o amb un simple nomenament a temps parcial amb el perjudici tant salarial com de cotitzacions que això representa de cara al futur.
D’altra banda, ha provocat caos i inseguretat organitzativa als centres a causa de la pèrdua d'hores del personal substitut afegida als 10 dies lectius que acumula el centre sense substitució. Una situació encara més complexa perquè cada SSTT, i fins i tot cada centre, ho està aplicant d'una forma diferent, la qual cosa està creant malestar i genera grans diferències en les condicions de treball a cada centre.
La introducció d’aquests tipus de jornada, en una interpretació esbiaixada i abusiva de la normativa, ha permès al Departament negar al personal substitut la reducció de jornada per cura de fill/a i fins i tot de la lactància en una clara vulneració de drets constitucionals, ja que discrimina els infants segons la situació administrativa del progenitor.
Aquesta mesura està produint desgavell als centres, empitjora les condicions laborals del personal més precaritzat i provoca una davallada inadmissible de la qualitat de l’educació. Així doncs, aquesta situació es fa difícil d’entendre, especialment si tenim en compte que l’estalvi que generen aquestes mesures és mínim si el comparem amb els perjudicis que provoquen.
Així doncs, amb aquesta carta, USTEC•STEs i els/les sotasignats/des, li exigim que retiri de manera immediata la mesura dels tipus de jornada reduïts per al personal substitut i que aquest tingui les mateixes condicions laborals que la resta de companys.