KAJ JE SMISELNO?

KAJ JE SMISELNO?

43 have signed. Let’s get to 50!
Started
Petition to
Spoprijemanje s trenutno situacijo

Why this petition matters

ZADNJA TRI ŠOLSKA LETA SMO PODVRŽENI NEPRIJETNI SITUACIJI, DRUGAČNEMU NAČINU ŽIVLJENJA IN SPREMENJENEMU  ŠOLANJU. ZARADI PANDEMSKIH OKOLIŠČIN SMO IMELI SKORAJ ENO LETO IZPITE PREKO ZOOMA IN SPLETNIH PORTALOV (EXAM.NET  IN PODOBNO), PRAV TAKO SMO UČNO SNOV PREJEMALI PREKO EKRANOV OZ. NA DALJAVO. TA SITUACIJA NI BILA PO GODU PRAV NOBENEMU, SAJ SO TRPELI TAKO PROFESORJI KOT DIJAKI.  TRENUTNO JE PANDEMSKA SITUACIJA ENAKA, LE DA SE TOKRAT Z NJO SPOPADAMO NA DRUGAČEN NAČIN. PISANJE IZPITOV NI VEČ MOGOČE PREKO SPLETNIH PORTALOV, SNOV TEČE, IZPITI PA SE PRELAGAJO V NEDOGLED. KAJ SE BO ZGODILO, ČE NAM VSE PRESTAVIJO, NATO PA SE KARANTENA ZOPET PONOVI? KDAJ SE BODO PISALI POPRAVLJALNI IZPITI TER TEM SLEDEČA  MATURA?

PREDLAGAMO, DA SE OCENJEVANJA ZNANJA ZA NEMATURITETNE PREDMETE, V PRIMERU PONOVNE REALIZACIJE MODELA BC1 PIŠEJO PREKO SPLETNIH PORTALOV, KOT SMO TO ŽE IZVAJALI V PRETEKLOSTI ALI PA NAM OMOGOČITE OCENJEVANJA ZNANJA  V ŽIVO, SEVEDA OKOLIŠČINAM PRIMERNO. PREDVSEM SI ŽELIMO, DA SE DATUMI OCENJEVANJ ZNANJA NE PREMIKAJO BREZ POSVETOVANJA Z DIJAKI, SAJ SO LE TI NA PRVEM MESTU. PREDLAGANO SE NANAŠA NA ČETRTE LETNIKE GIMNAZIJE, SAJ SO TI POD NAJVEČJIM ČASOVNIM PRITISKOM ZARADI MATURE IN SPREJEMNIH IZPITOV.

NA NEKATERIH DRUGIH ŠOLAH OCENJEVANJE ZNANJA V PRIMERU DESETDNEVNE KARANTENE,  TUDI LETOS POTEKA PREKO SPLETA OZ. NA DALJAVO.

PRIMERI:

  • Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana- UMETNIŠKA GIMNAZIJA (matematiko so v času karantene, tisti zaprti doma. pisali preko spleta, tisti v šoli, pa v živo), 
  • Gimnazija Poljane (na  začetku leta so bili nekateri dijaki  ocenjeni preko spleta, ostali v živo)  

Podoben, sicer osamljen primer se je pojavil tudi na naši šoli, ko je bila dijakinja četrtega letnika, zaradi karantene, ocenjena preko spleta. 

Verjetno se vsi lahko strinjamo s tem, da med dijaki različnih gimnazij ne bi smele nastati razlike, ki nekaterim v taki meri otežujejo organizacijo dela in razporeditev časa tekom šolskega leta. 


Ministrstvo za šolstvo je leta 2020/21 izdalo priporočila za izvajanje pouka v izrednih razmerah, ki pravijo:

  Tudi v izrednih razmerah mora proces ocenjevanja nemoteno potekati, le da moramo k ocenjevanju pristopiti še bolj premišljeno.

Med modeli in priporočili za šolsko leto 2021/22 v Republiki Sloveniji v razmerah s Covidom-19, pa je za podmodel  BC1-SŠ zapisano:

  Didaktična priporočila, ki jih je zavod Republike Slovenije za šolstvo naslavljal šolam za pouk na daljavo v šolskem letu 2019/2020 in 2020/2021 naj šole smiselno uporabijo pri realizaciji modela BC1.

 

To nam da vedeti, da Ministrstvo za šolstvo RS ne preprečuje pisanja testov preko spleta v takšnih okoliščinah, temveč je to odvisno od posamezne šole. 

Pri tem je jasno, da bi lahko naša šola,  prošnjo dijakov vzela v obzir, glede na to, da je smiselno ocenjevanje znanja opraviti, na termin, določen  že na začetku šolskega leta. Na podlagi določenih terminov ocenjevanja znanja si dijaki tekom leta sestavijo urnik, ki jim omogoča strukturiran pristop k celoletnem delu. Kot je omenjeno že prej, razumemo, da pisanje maturitetnih predmetov na daljavo v primeru krajše karantene ni primerno, zato se strinjamo, da se ti predmeti  zamaknejo na obdobje, ko bo pisanje v živo mogoče.

 

Nia Gregel, Darma Presiček, Živa Caf, Laura Svetina, Filip Žunić

43 have signed. Let’s get to 50!