Victory

Oproep tot oprichting van SP Racisme en Discriminatie Commissie

This petition made change with 162 supporters!


Wij, leden, supporters en SP-stemmers doen een oproep aan de SP leiding om een commissie met betrekking tot Racisme en Discriminatie op te zetten. Een dergelijke commissie, bestaande uit experts, activisten en betrokken SP-leden, zou als taak moeten hebben om de oorzaken en de staat van racisme in het hedendaagse Nederland en de gevolgen daarvan te onderzoeken. Daarnaast zou een dergelijke commissie het bestuur en de partijleden moeten voorlichten.

Wij erkennen dat racisme een serieus probleem is met ernstige gevolgen in de Nederlandse samenleving.Racisme dicteert de sociaaleconomische en politieke omstandigheden van miljoenen Nederlandse burgers op basis van hun huidskleur en etnische achtergrond.

Recent hebben we een gepolariseerd debat gezien rond de Zwarte Piet farce en heeft Amnesty International de Nederlandse politiek bekritiseert voor discriminatie en geweld tegen etnische minderheden. De SP mist een duidelijk, krachtig en alomvattend politiek platform om zich te keren tegen etnische discriminatie, publieke vertoningen van racisme, culturele sporen van etnische uitsluiting en bespotting en de gevolgen daarvan op niet witte kinderen. Zo'n platform is nodig voor de strijd tegen oneerlijke situaties op de arbeidsmarkt, ongelijke kansen in het onderwijs, fysiek geweld, (inclusief geweld door de politie) en discriminatie in het rechtssysteem en de media.

De SP is een bolwerk van de progressieve krachten die de politieke en economische belangen van werkers en gewone mensen in Nederland vertegenwoordigen, ongeacht hun etnische achtergrond. Juist in deze tijden van neoliberale afbraak en bezuinigingen is dit belangrijk. We roepen het partijbestuur op om hun historische verantwoordelijkheid te nemen, om op het gebied van de openbare cultuur de meest vooruitstrevende standpunten in te nemen, en om sociale emancipatie bewegingen die streven naar een meer gelijkwaardig, eerlijk en duurzaam Nederland te vertegenwoordigen. Publieke ruimtes voor discussie als de SP Discussiegroep op Facebook zouden vrij moeten zijn van racistische uitingen en het debat zou politieke scholing moeten tonen.

Niks zaait meer verdeeldheid binnen links dan pogingen om een groep het zwijgen op te leggen, ook al gaat het om een minderheid. Het is noodzakelijk dat het Wetenschappelijk Bureau, de SP partijraad en de meest prominente vertegenwoordiger van de SP in het parlement, Emile Roemer, zich publiekelijk uitspreken voor de nakomelingen van de tot slaaf gemaakte Afrikaanse, Aziatische en Caribische volkeren in het Nederlandse koninkrijk. Tot op de dag van vandaag dragen zij de last van racistische discriminatie, uitsluiting, vertekende beelden in de media en van oneerlijke praktijken op de arbeidsmarkt en in het onderwijs. De SP zou in elke provincie, stad en school de racistische karikatuur Zwarte Piet tijdens het jaarlijkse Sinterklaas feest af moeten keuren. Samen met ouders uit de zwarte gemeenschap en met alle betrokken ouders die oprecht streven naar etnische gelijkwaardigheid in een veilig en racisme-vrij Nederland zou er gezocht moeten worden naar een gepast alternatief.

Wij, de ondergetekenden, geloven dat een permanente commissie met betrekking tot Racisme en Discriminatie bij zal dragen tot de opbouw van de politieke partij, het SP programma zal verrijken en een stap zal zijn naar een Nederlandse samenleving waarin mensen van alle kleuren en afkomstig uit alle historische ervaringen gerespecteerd, gewaardeerd en betrokken worden in een gedeeld nationaal bewustzijn.Today: SP-ers Tegen Racisme is counting on you

SP-ers Tegen Racisme needs your help with “SP: Oproep tot oprichting van SP Racisme en Discriminatie Commissie”. Join SP-ers Tegen Racisme and 161 supporters today.