Decision Maker Response

Xavier Trias’s response

Dec 16, 2014 — Estic plenament d’acord amb vostè en la importància de seguir avançant en l’àmbit de l’accessibilitat a Barcelona. La meva voluntat és la de treballar per evitar que una discapacitat suposi una limitació. En aquest sentit, m’agradaria posar en valor l’esforç fet per aconseguir que, a hores d’ara, Barcelona sigui una de les ciutats més accessibles d’Europa. Avui, la immensa majoria de carrers i equipaments de la ciutat estan adaptats, així com bona part de la xarxa de transport públic.

Sóc conscient, però, que resta molta feina per fer, i és per això que el compromís de l’Ajuntament de Barcelona no és altre que seguir incidint en aquest àmbit. Ho fem comptant amb la col•laboració, la implicació i l’exigència de persones i entitats que, com vostè, treballen en favor dels drets i la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitats psíquiques, físiques o sensorials.

Pel que fa a garantir el vot secret a les persones amb discapacitat visual, cal assenyalar que els ajuntaments no tenim competències per decidir o implementar el vot en braille a les eleccions locals, que requeriria la modificació de la Llei Orgànica del Règim electoral general. Actualment, les persones amb discapacitat visual només poden exercir el seu dret a vot de manera secreta als comicis europeus, generals i autonòmics. En aquest sentit, la votació es du a terme gràcies a un protocol que permet preparar paperetes en sistema braille a partir de la creació d’un registre previ.

Certament, com a alcalde de Barcelona, crec fermament que, entre tots, hem de fer un esforç per garantir que les persones amb dificultats visuals puguin exercir lliurement el seu dret a vot, també a les eleccions municipals. Per aquest motiu, em plau informar-lo que des de l’Ajuntament de Barcelona demanarem formalment a l’Estat Espanyol que es modifiqui la norma vigent per tal de garantir el vot lliure i secret als discapacitats visuals a les grans ciutats per a les properes eleccions municipals.