Petition Closed
Petitioning Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu and 2 others

Sosyal Güvenlik Kurumu: Engellilerin sağlık raporu alımında ücret muafiyeti hakkı geri verilsin

Engellilere verilen hakların korunması demokrasinin bir görevidir. Engellilerin sağlık raporu alımında ücret muafiyeti hakkının geri verilmesini istiyorum.

03.03.2004 tarih ve 3539 (2004 / 30) sayılı Bakanlığımız genelgesinde; "Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik‘te de belirtilen yetkili sağlık kuruluşlarına özürlü sağlık kurulu raporu almak için başvuran vatandaşların raporlarından bağış veya evrak parası adı altında herhangi bir ücret talep edilmemesi, muayene, tetkik ve sağlık kurulu raporu işlemleri neticesinde doğan hizmet bedellerinin; 28.01.2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ve 03.12.2002/58 sayılı Başbakanlık Genelgesi uyarınca muayene, tetkik ve rapor ücreti alınmaması gerekmektedir.” hükmü yer almasına rağmen Mart 2013 tarihinde yayınlanan Sağlık Uygulama Talimatında bu hüküm görmezden gelinmiş ve engellilerin rapor alım işlemleri ücretli hale getirilmiştir.

"Verilen hak geri alınmaz" ilkesi demokratik, sosyal, hukuk devletinin korunması gereken bir ilkesidir.

Engelliler ve engelli aileleri kanun, yönetmelik ve genelgelerle verilen hakları kullanamaz halde iken var olan hakların ortadan kaldırılması konusunda çıkarılan yönetmelik ve genelgeler nasıl da anın da uygulanabiliyor.

Engellilerin haklarının korunması devletin tüm kurumlarının görevidir ve haklarımızın korunması hususunda devletin her kurumunu göreve davet ediyoruz.

This petition was delivered to:
 • Sağlık Bakanı
  Dr. Mehmet Müezzinoğlu
 • Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı
  Yadigar Gökalp İlhan @sgksosyalmedya
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
  Fatma Şahin (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı)


  AYŞE SARI started this petition with a single signature, and now has 117 supporters. Start a petition today to change something you care about.
  Today: AYŞE is counting on you

  AYŞE SARI needs your help with “Sosyal Güvenlik Kurumu: Engellilerin sağlık raporu alımında ücret muafiyeti hakkı geri verilsin”. Join AYŞE and 116 supporters today.