Kampanya Kapatıldı

Destek primi yatırılarak çalışan emeklilerin maaşlarının yeniden düzenlemesini istiyoruz

Bu kampanya 254 destekçiye ulaştı


Sayın ilgililer

Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olarak çalışan milyonlarca emeklinin, emeklilikten sonra çalıştıkları sürenin hiçbir şekilde emekliliklerine yansımayan çalışanların mağduriyetlerini dile getirmek istiyoruz.

Sosyal Güvenlik Kurumu ilgili mevzuatına tabi olarak herhangi bir kurum veya özel sektörde sigortalı olarak veya Emekli Sandığı Kanununa göre Kamu kurumunda çalışıp emekliye ayrılanlar, ekonomik nedenlerden dolayı herhangi bir işte sigortalı olarak uzun yıllar hizmet yapmaktadır.

Emeklikten sonra Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olarak çalışanlara, çalıştıkları kurum tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna “Destek Primi”  ödenmesine ve uzun yıllar hizmet yapmalarına rağmen, emeklilikten sonra yapmış oldukları hizmetleri hizmet sürelerine ve emeklilik maaşına yansıtılmayarak mağdur edilmektedirler.

(Örnek: 25 yıl çalışıp emekli olan bir çalışan, emekli olduktan sonra 15 yıl daha çalışıp ve 15 yıl Destek Primi yatırılırsa toplam 40 yıl SGK’na prim yatırmış olmaktadır.)

4857 sayılı İş Kanun’una göre emeklilikten sonra çalışanlara “Destek primi” yatırılmaktadır. Emeklilikten sonra herhangi işte yeniden çalışma imkanı bulanların,  sigortalı olarak geçen bu sürelerinin de emeklilik hizmet sürelerine yansıtılarak çalışma hayatları süresince ödemiş oldukları toplam prim-gün sayıları üzerinden değerlendirme yapılıp, almakta oldukları emekli maaşlarına ikinci kez sigortalı olarak geçen ve ödenen toplam prim-gün sürelerinin önceki hizmeti ile birleştirilerek emekli maaşlarında buna göre düzenleme yapılması milyonlarca çalışanın mağduriyetini gidermiş olacaktır.

Saygılarımızla.

 Bugün Beyla imzanı bekliyor!

Beyla Erkan bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Sosyal Güvenlik Kurumu: Destek primi yatırılarak çalışan emeklilerin maaşlarının yeniden düzenlemesini istiyoruz». Beyla ve imza atan diğer 253 kişiye katıl.