Sänk hastigheten till 30km/h på Linnés väg i Sollentuna

Sänk hastigheten till 30km/h på Linnés väg i Sollentuna

0 have signed. Let’s get to 1,000!
At 1,000 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Vännerna på Linnés väg started this petition to Sollentuna kommun

Många bilar kör idag alldeles för fort på Linnés väg. Samtliga tvärgator till Linnés väg har 30km/h som hastighetsbegränsning. Med flertalet förskolor, skolor och lekparker i anslutning till Linnés väg och därtill barn som tar sig till och från dessa platser, så borde hastigheten sänkas till 30km/h och även bredda den andra trottoaren på Linnés väg! Många barnfamiljer har dessutom sina utfarter längsmed vägen, vilket gör det direkt farligt när bilar kör för fort.

Natur- & Tekniknämnden vid Sollentuna Kommun kan ändra detta och ansvariga politiker är:

Ordf. Thomas Ardenfors (M)

Per Altenberg (L) 1:e vice ordförande
Jacqueline Anagrius Collin (M)
Kjell Ericson (L)
Bert Christiansson (KD)
Bernt Josephson (C)
Peter Godlund (MP) 2:e vice ordförande
Roger Sjöberg (S)
Magnus Ivarsson (V)

Skriv under för att sänka hastigheten till 30km/h samt att bredda den andra trottoaren på Linnés väg!

0 have signed. Let’s get to 1,000!
At 1,000 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!