Petición cerrada

Solicita ao Concello de Compostela que cumpra coa Ordenanza de Publicidade Estática

Esta petición ha conseguido 39 firmas


O MpDC ven denunciando, desde fai cinco anos, que o Concello de Compostela incumpre a súa Ordenanza de Publicidade Estática ao non instalar paneis para a colocación de carteis en cantidade suficiente e en zonas transitadas Por outro lado, non obriga aos promotores das obras a que habiliten espazos para a colocación de carteis, Ao mesmo tempo sanciona a persoas que colocan carteis en zonas permitidas, como paredes de tixolo ou formigón , e prohibe megafonear na cidade. En Xuño o Defensor del Pueblo recomendou ao Concello que cumprira a súa ordenanza sen que nada cambiara a día de hoxe. Para la autoridad a la que se envía el escrito, la dirección a efectos de notificación será la de Movemento polos Dereitos Civís.


Hoy: Dereitos Civís cuenta con tu ayuda

Dereitos Civís necesita tu ayuda con esta petición «Solicita ao Concello de Compostela que cumpra coa Ordenanza de Publicidade Estática». Únete a Dereitos Civís y 38 personas que ya han firmado.