Sokakta Zorla Dilendirilen Çocuklar için Koruma Evi Açılsın

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 200.


Sokakta zorla dilendirilen, çalıştırılan, insanlık dışı koşullarda yaşamaya zorlanan, eğitim hakkı elinden alınmış, her türlü temel ihtiyaçtan ve sosyal olanaktan mahrum bırakılmış çocuklar devlet tarafından “sözde ailelerinden” alınarak önce insanca yaşama haklarına kavuşturulmalı daha sonra da topluma kazandırılmalıdır. 

Dilendirilen çocukları görüp bireysel olarak müdahale ettiğimizde, onları görüş alanlarında tutan ve eziyet eden sözde anne babalarından tepki görmekte ve çocuklara yardım edememekteyiz. Bu durum ülkemizde bireysel yardımseverliğin sınırlarını aşmıştır. Bu yaşama mahkum edilmiş çocukların sayısı maalesef binleri bulmakta. Devletin sokakta zorla dilendirilen çocukları korumaya almasını, bu insanlık dramına seyirci kalmak yerine önüne geçmesini istiyoruz. 

Bunun için çocukların bu tip sözde ailelerin yanlarından alınarak devlet korumasında, barınma yeme-içme giyinme eğitim gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması elzemdir. Bir Koruma Evi açılarak bu çocuklar kendilerine eziyet eden yetişkinlerin yanından alınmalı ve tüm temel haklarına kavuşturulmalıdır. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını bu konuda göreve çağırıyoruz!