SOKAK KÖPEKLERiNi DENEYDE ÖLDÜRENLER CEZA ALSIN!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.

1.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.

Aşağıda isim ve ünvanları yazılan 9 insan
yasalara aykırı bir şekilde
yaptıkları deneysel çalışma sonucunda
40 tane sokak köpeğini öldürmüşlerdir,
bu deneyde hayvanların damarları kesilerek
ani ve aşırı kan kaybı sağlanarak,
vücut ve beyin olarak şoka girmeleri sağlanmış
neticesindede tamamı öldürülmüştür.

Deneyin yapıldığı dönemdeki yürürlükte olan yönetmelikte
tartışmaya yer bırakmayacak şekilde açık bir şekilde
13/b bendinde "...kayıtlı yasal deney hayvanı üreticisi ve
tedarikçilerinden alınmış olması şartı aranır.
Kedi, köpek gibi evcil türlerin
sokakta başıboş olanları deneylerde kullanılmaz..." denir.

bu kişiler hakkında,
TC Tarım ve Orman Bakanlığına,
5199 nolu hayvanları koruma kanununun 28. maddesindeki
cezai şartların güncellenmiş cezalarına istinaden
"..yetkisi olmadığı halde hayvan deneyi yapanlara
hayvan başına 2.202 lira para cezası..." uygulanmasına,
deneyde kullanılan 40 köpek için her bir deneyci için
ayrı ayrı 88.080 lira (toplam 792.720 lira) ceza uygulanmasını

Türk Tabipleri Birliğine,
Kayseri Tabip Odasına,
Ankara Tabip Odasına,
istanbul Tabip Odasına,
Çanakkale Tabip Odasına,
Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği
5.madde g, i, n, bendlerine istinaden
meslekten geçici olarak men edilmelerini talep ettik

Yüksek Öğrenim Kurumuna (YÖK),
Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kuruluna (HADMEK),
Kayseri Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne,

yasadışı yaptıkları bu deneyle ilgili olarak
ceza almaları için resmi olarak ıslak imzalı
başvuruda bulunduk.

kamuoyu oluşturabilmek ve
sesimizin daha güçlü çıkabilmesi için
sizlerinde burda imza atıp
bu imza kampanyasını paylaşmanız çok önemlidir.

DENEYDE KATLEDİLMİŞ VE HALA KATLEDİLEN
BİNLERCE KEDİ-KÖPEK İÇİN DESTEK OLUN.


~~~~
~~~~

40 TANE SOKAK KÖPEĞiNi DENEY YAPARAK ÖLDÜREN
BU iNSANLARIN iSiM-SOYADLARI VE
ŞU AN ÇALIŞTIKLARI KURUM...
(görseldeki fotograf sırasına göre üstten soldan başlayarak)

Doç. Dr. Seda ÖZKAN,
( ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt E.A.H Acil Tıp )

Prof. Dr. İbrahim İKİZCELİ,
( istanbul cerrahpaşa tıp fakültesi acil tıp abd)

Prof. Dr. Erdoğan Mütevelli SÖZÜER,
( kayseri erciyes üniversitesi tıp fakültesi genel cerrahi abd)

Prof. Dr. Ömer Levent AVŞAROĞULLARI,
( kayseri erciyes üniversitesi tıp fakültesi acil tıp abd)

Prof. Dr. Figen ÖZTÜRK,
( kayseri erciyes üniversitesi tıp fakültesi tıbbi patoloji abd)

Prof. Dr. Sebahattin MUHTAROĞLU,
( kayseri erciyes üniversitesi tıp fakültesi tıbbi biyokimya abd)

Prof.Dr. Okhan AKDUR,
( çanakkale 18 mart üniversitesi tıp fakültesi ilk ve acil yardım abd)

Prof. Dr. Polat DURUKAN,
( kayseri erciyes üniversitesi tıp fakültesi acil tıp abd)

Prof. Dr. Kadir Can KÜÇÜK,
( acıbadem kayseri hastanesi genel cerrahi uzmanı )