Disapproval of sogie bill

Disapproval of sogie bill

18 have signed. Let’s get to 25!
Started
Petition to
SOGIE BILL

Why this petition matters

Started by airizh membrado

Sa panahon ngayon marami ng kabilang sa Sogie Bill at dahil dito madami ng taong nagkakagusto sa kapwa nila babae o lalaki.

Para mabigyan ng pantay na karapatan sa lahat.

Itong kasong ito rin ay hindi maganda sa paningin ng Diyos.

18 have signed. Let’s get to 25!