Solicitar a la Junta APB Assamblea extraordinaria

Solicitar a la Junta APB Assamblea extraordinaria

Creada
5 de marzo de 2022
Dirigida a
Socis Associació de Patinadors de Barcelona APB
Firmas: 17Próximo objetivo: 25
Apoyar ahora

Por qué es importante esta petición

Iniciada por Faust Nuñez Campillo

Segons estatuts cal que un 10 % de socis sol·liciti una Assamblea Extraordinaria quan cregui oportú i per explicar la dimissió del President en data 17 de febrer, segons estatuts la pròpia junta restant escollirà President substitut fins la Assamblea Extraordinaria que no podrá ser més tard d'un més desde la solicitud de la mateixa. 

Apoyar ahora
Firmas: 17Próximo objetivo: 25
Apoyar ahora