IFUNK -Initiativ för utveckling av nationell kvinnohälsa

IFUNK -Initiativ för utveckling av nationell kvinnohälsa

0 have signed. Let’s get to 1,000!
At 1,000 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
IFUNK Initiativ för utveckling av nationell kvinnohälsa started this petition to Socialminister Lena Hallengren

IFUNK är en ideell sammanslutning av kvinnor som utifrån egna och andras erfarenheter identifierat problematiska brister i primärvården gällande kvinnlig reproduktions- och hormonrelaterad livslång hälsa, och vill se en radikal förbättring.

Därför har vi skapat ett förslag, som går ut på att det på varje vårdcentral ska finnas expertis på hela den kvinnliga reproduktiva och hormonella cykeln. En samlad primärvårdskompetens på området som garanterar att kvinnor får tillgång till undersökningar, behandling, rådgivning och kunskap.

Om du tycker det här är ett bra förslag, så skriv gärna under vår namninsamling som  vi riktar till socialminister Lena Hallengren.

Efter den 31 december 2019 kommer vi att skicka namnunderskrifterna tillsammans med vårt förslag till socialministern, men också till alla utvecklingsenheter på landets regioner.

Brevet med vårt förslag hittar du här:
Brev till Socialminister Lena Hallengren

IFUNK på Facebook där du kan läsa mer:
https://www.facebook.com/IFUNKSverige/

Stort tack!

 

0 have signed. Let’s get to 1,000!
At 1,000 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!