Ipatupad ang PhP1,000 SSS Pension Hike! Reporma, Hindi Dagdag Kontribusyon!

Ipatupad ang PhP1,000 SSS Pension Hike! Reporma, Hindi Dagdag Kontribusyon!

0 have signed. Let’s get to 500!
At 500 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Colme Neri started this petition to social security system and

Noong 2018, pumayag ang gobyerno na dagdagan nang P2,000 ang SSS pension. Naibigay na ang unang P1,000 kasabay ng pangakong ibibigay ang susunod na P1,000 sa mga susunod na taon.

Pero laking gulat namin na nitong Pebrero, sa halip na ibigay ang natitirang dagdag, inaprubahan ni Pangulong Duterte ang batas na nagtataas ng kontribusyon ng mga SSS members. Mula 11%, gagawin nang 15% ng sahod ang SSS contribution pagdating ng 2025.

Dagdag pa rito, sinabi ni SSS President Emmanuel Dooc na malabo nang ibigay ang natitirang P1,000 dagdag sa pensyon.

Hindi ito makatarungan.

Bakit magdadagdag ng kontribusyon, samantalang hindi nga nakokolekta ng SSS ang dapat nitong koleksyon? Sa 36.130 milyong miyembro ng SSS, 15.107 milyon lamang, o wala pa sa kalahati, ang nakokolektahan ng kontribusyon.

Bilyun-bilyon ang hindi nireremit na kontribusyon ng mga employer. Ayon sa Commission on Audit (COA), ganito kalaki ang hindi nakokolekta sa mga delinkwenteng employer:

2011: PhP7.675 bilyon (68,900 employer)

2012: PhP367.991 milyon (149 employer)

2013: PhP13.539 bilyon (61,260 employer)

2014: PhP8.168 bilyon (97,366 employer)

2015: PhP4.845 bilyon (13,886 employer)

2016: PhP8.04 bilyon (38,088 employer)

2017: PhP13.778 bilyon (122,658 employer)

Ayon din sa COA, maraming mga kahinaan sa fund management ng SSS. Hindi nalulubos ang kita ng pondo ng SSS para matustusan ang pensyon at benepisyo ng myembro.

Sa ganitong kalagayan, walang karapatan ang SSS na itaas ang kontribusyon. Para nilang pinarusahan ang mga matitinong nagbabayad samantalang ang mga hindi nagreremit ay ligtas pa rin.

Ang aming panawagan sa gobyerno at management ng SSS:

  1. Ibigay na ang natitirang dagdag na P1,000 sa pensyon ng mga retirees!
  2. Magsagawa ang SSS ng mga reporma upang itaas ang collection rate at habulin ang mga delinkwenteng employer.
  3. Maglaan ng subsidyo ang gobyerno, ayon sa batas, para maibigay ang kailangang dagdag na SSS pension.
0 have signed. Let’s get to 500!
At 500 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!