İş Sağlığı Ve Güvenliği Ertelenemez

İş Sağlığı Ve Güvenliği Ertelenemez

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.
500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.

Sn. Cumhurbaşkanım/Bakanımlarım/Milletvekillerim tarafına Bursa İş Sağlığı ve Güvenliği Derneği bu kampanyayı başlattı

                           Sn. Cumhurbaşkanım/Bakanım/Milletvekilim.(ayrı ayrı)
       İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 30 Haziran 2012 yılında Resmi Gazetede yayımlanarak kademeli olarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Kanunun 38 maddesinde “kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yürürlük tarihi bugüne kadar defalarca ertelenmiştir. 1 Temmuz 2016 da, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Süleyman Soylu basın toplantısında “Kanunun tamamen yürürlüğe girdiğini uygulamada her hangi bir ertelemenin söz konusu olmayacağını”belirttikten sonra ertelemeler devam etti. Son yapılan ertelemeyle söz konusu işyerlerinde 1/7/2020 tarihinde kanun tümüyle yürürlüğe girecektir. Biz İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri olarak bu ertelemenin olmamasından yanayız. 1/7/2020 de artık tüm işletmelerimiz ve kamu kurumlarında tamamen İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirlerinin alınmasından yanayız.

       Dünyada ve Ülkemizde yaşanan Covid-19 salgını nedeni ile İşverenlerin içinde bulundukları ekonomik sıkıntılar dikkate alınarak gereken desteklerin verilmesini ve erteleme yapılmamasını düşünmekteyiz.

“MADDE 38 – (1) Bu Kanunun;
a) (Değişik: 12/7/2013-6495/56 md.) 6 ve 7 nci maddeleri;
1) 4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli
sınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2020 tarihinde, (1) (2)
2) 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/1/2014 tarihinde,
3) Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,
b) 9, 31, 33, 34, 35, 36 ve 38 inci maddeleri ile geçici 4, geçici 5, geçici 6, geçici 7 ve geçici 8 inci maddeleri yayımı tarihinde,
c) Diğer maddeleri yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,
yürürlüğe girer.”
şeklinde düzenlenmiştir. Buna göre, 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan özel sektöre ait işyerlerinde Kanun’un 6 ve 7.
maddeleri yürürlüğe girmiştir. 50’den az çalışanı olan az tehlikeli sınıfta yer alan özel sektöre ait işyerlerinde ise anılan maddeler 1/7/2020 tarihinde
yürürlüğe girecektir.
Ayrıca anılan maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin 1 numaralı alt bendi; “Bu Kanunun; 4857 sayılı İş Kanunu’nun mülga 81 inci maddesi
kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2020 tarihinde yürürlüğe
girer.” şeklinde değiştirilmiştir.
15
Söz konusu değişiklik 4857 sayılı İş Kanunu'nun mülga 81'inci maddesi kapsamında 50'den az çalışanın bulunduğu kamu kurumlarını kapsamakta
olup bu işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirilmesi ile ilgili hükümlerin 1/7/2020 tarihinde yürürlüğe girmesine yöneliktir."

       Yukarındaki kanun ertelenmezse ve yasalaşırsa sadece tüm işleri ve kamu kurumların dışında iş sağlığı ve güvenliği alanında hizmet veren İş güvenliği uzmanlarının da sınıfları arasındaki birbirlerinin yerlerine bakma olayı da son bulacaktır. (C'lerin B'lere ve B'lerinde A'ların yerine) Her uzman arkadaşımız eğitimini almış olduğu kendi sınıflarına bakmakla yükümlü olacaktır. 

 

 

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.
500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.