Stäng Snäckebacksskolan för elevernas hälsa!

Stäng Snäckebacksskolan för elevernas hälsa!

Started
March 11, 2020
Petition to
Snäckebacksskolan and 1 other
Signatures: 9Next Goal: 10
Support now

Why this petition matters

Coronaviruset sprids snabbt i Sverige och har nu kommit till Blekinge Län. Enligt folkhälsomyndigheten är risken stor för att bli smittad. Man borde stänga Snäckebacksskolan. Det här görs för elevernas och lärarnas hälsa. Andra alternativ till lärandet är att ha lektioner på nätet genom t.ex. teams. Stängningen kan vara i ca. 1-2 månader så att Corona oron lugnar ner sig. Signera denna och hjälp oss att rädda över 600 elever.

Support now
Signatures: 9Next Goal: 10
Support now

Decision Makers

  • Snäckebacksskolan
  • Ronneby Kommun