Kampanya Kapatıldı

SMA Hastalarının İlacının SGK tarafından karşılanması için verilen kanun teklifinin kabulu

Bu kampanya 1.247 destekçiye ulaştı


Arkadaşlar ülkemizde 1350 civarında SMA hastasi var. Her 40 kisiden 1 kişinin taşıyıcısı oldugu bu hastalığın Aralık 2016 ya kadar ilgili bir tedavisi yoktu. Aralık 2016 da BİOGEN isimli Amerikan firması bir ilaç geliştirip bu hastalık ile ilgili ilk tedavi edici ilaç onayini ilk önce Amerika'da(FDA) sonra Avrupa'da EMA onayını aldı. Amerika'da bütün hastalara bu ilaç şuan kritersiz uygulanıyor. 3 temmuz itibari ile Avrupa ülkelerinde uygulanmaya baslayacak. Bizim ülkemizde bu ilaç şuan SGK tarafından karşılanmıyor. Sosyal bir devletin görevi yurttaşlarının ihtiyaçlarını karşılamıştır. Fakat Anayasanın 65. Maddesinde "Devletin sosyal ve ekonomik alanda sinirlari vardır."  Bu mali kaynakları ölçüsünde sınırlandırılmıştır. Bu ilacın bir dozunun fiyatı Türkiye eczacılar birliğinden verilen 140.265 dolar. Her bir hasta için ilk yıl kullanması gereken 6 doz ilaç gerekmektedir. Maliyetler çok olduğu için çocuklar ölüme terk edilmektedir. BUGUN BİZİM BASİMİZA GELEN YARİN SİZİN BASİNİZA GELEBİLİR diyerekten bu hastalık başınıza gelmeden bu hastalığın ilaç masraflarını SGK kapsamına alınması ve insanların mağdur olmaması için bu kanun teklifinin biran önce kabul edilip makinelere bağlı yaşam mücadelesi veren çocukların hayatlarının kurtulması için destek verin. Ayrıca bu hastalığa yakalanmadan yapılması gereken gen testinin çocuk sahibi olucak çiftlere zorunlu hale getirilmesi gerekmektedir. İş işten geçmeden!

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

14/5/1928 tarihli ve 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununa geçici madde eklenmesine ilişkin kanun teklifim gerekçesiyle birlikte ektedir.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

Emre KÖPRÜLÜ
Tekirdağ Milletvekili
TBMM Başkanlık Divan Üyesi

GENEL GEREKÇE

Spinal Müsküler Atrofi (SMA), hareket sinir hücrelerinden (motor nöronlardan) kaynaklı nöro-müsküler bir hastalıktır. Omurilikte yer alan ve kasların hareketinden sorumlu olan bazı hücrelerin hastalanması ve görevlerini yapamamaları sonucu bu hastalık ortaya çıkmaktadır. Batı dünyasında çok sık rastlanılan, bebek ölümlerine neden olan genetik hastalık SMA'ya, son yıllarda ülkemizde de sık rastlanılmaya başlanmıştır. Ülkemizde SMA hastalığının, her 6 bin doğumda bir görüldüğü uzmanlarca belirtilmektedir.
Görülme sıklığı hızla artan hastalık için günümüzde mümkün bir tedavi bulunmamakta olup, yurtdışında yeni geliştirilen bir aşı umut kaynağı olmuştur. Hastalığın yaklaşık 2 yıl öncеsіnе kadar kеsіnlеşеn bir tеdavіsі bulunmuyordu. Artan bebek ölümlеrіnіn ardından harеkеtе geçen bilim insanları, hastalığın tеdavіsіnі gеlіştіrdі. ABD mеrkеzlі bir ilaç firması, SMA hastalığı іçіn Nusinersen etkin maddeli Spinraza adında bir ilaç üzеrіndе yoğunlaşarak bu ilacı hayata gеçіrdіlеr.
SMA hastalarının umut kaynağı olan bu ilaç için, hasta yakınları ve kamuoyunun da baskısıyla, Sağlık Bakanlığı harekete geçmiştir. Bakanlık, hastaların durumuyla ilgili bir komisyon oluşturmuştur.
Bu komisyon hastaların seçimiyle ilgili, “ilaç verilecek hasta Tip 1 evresinde olmalı, solunum cihazına bağlı bulunmamalı, 6 aydan küçük olmalı, ağız yoluyla beslenmeli, menenjit ya da benzeri hastalığı bulunmamalı” vb. gibi bazı ölçütler belirlemiştir. Bu ölçütlerin çizdiği çerçeve ile bazı hastalar için ilaç teminine başlanmıştır. Fakat hastalığın tedavisinde bu ilacı büyük bir umut olarak gören aileler, - tıbbi bir sınırlama olduğu bilinse de - bu tür bir ölçüt getirilmesini istememekte, çocukları için gereken ilacın koşulsuz olarak teminini talep etmektedirler.
Getirilen bu kriterler ile bazı aileler yaşa, bazı aileler diğer ölçütlere durumları uymadıkları için, ilacın kendi çocukları adına temin edilmemesini “büyük bir adaletsizlik” olarak görmektedirler. Hastalık süreci boyunca psikolojik olarak zaten büyük zorluk ve yorgunluk yaşayan aileler, hastalıktan kurtuluşta tek çıkış olarak gördükleri bu ilacın temini için yapılmış olan düzenlemelere adeta isyan etmektedirler.
Bu nedenlerle; yurt içi muadil ilacı üretilene kadar, Spinal Müsküler Atrofi hastalığının tedavisinde kullanılan Nusinersen etken maddeli Spinraza adlı ilacın ithalatının serbest olması ve bu ilacın usule uygun olarak yurt dışı ilaç kullanım başvurusunda bulunan hastalara, koşulsuz ve ücretsiz olarak sağlanabilmesi için bu yasal düzenlenmenin yapılması amaçlanmıştır.

İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 14/5/1928 tarihli ve 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununa aşağıda geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2- Yurt içi muadil ilacı üretilene kadar, Spinal Müsküler Atrofi hastalığının tedavisinde kullanılan Nusinersen etken maddeli Spinraza adlı ilacın ithalatı serbesttir. Bu ilaç, usule uygun olarak yurt dışı ilaç kullanım başvurusunda bulunan hastalara, koşulsuz ve ücretsiz olarak sağlanır.”

MADDE 2- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.Bugün YALÇIN imzanı bekliyor!

YALÇIN KAV bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «SMA Hastalarının İlacının SGK tarafından karşılanması için verilen kanun teklifinin kabulu». YALÇIN ve imza atan diğer 1.246 kişiye katıl.