Petition Closed

Slovak Olympic Committee: Take a stand in Pyeongchang 2018 against the dog meat trade!

This petition had 4,495 supporters


For more actions you can take please visit: http://koreandogs.org/pc2018-slovakia/

Slovak Olympic Committee:  please take a stand in the Pyeongchang2018 against dog and cat meat trade!

Slovak Olympic Committee:

PyeongChang, South Korea, set to play host to the world in the 2018 Winter Olympics. An international gathering of elite athletes, sports fans, governments and businesses on such a grand scale is a unique platform for taking a meaningful stand against the widely condemned, barbaric and inhumane dog and cat meat trade in South Korea.

We know you are busy preparing for this epic sporting event. However, we urge you to spare just a few minutes of your time to watch this video, as fellow people with compassion for animals, whether they are raised for our consumption or as our companions, working partners and guardians, we know you will agree that the current practice and attitude of those involved in this medieval industry is completely unacceptable and abhorrent. http://youtu.be/3uR8R8Mu70Q https://youtu.be/9SKVdNrfIZo

No living being deserves such a torturous existence. Forced to endure the most extreme deprivation and unimaginable torment from the moment they are born until the day they are brutally slaughtered; dogs (our best friends) are battery farmed - imprisoned in cramped, rusty, raised cages all their lives with no protection from extreme elements. They have no access to water, exercise, or medical care. Their eardrums are often burst to prevent them from barking. Until, often in front of other live dogs, they are electrocuted, hanged, beaten skinned or burnt alive in the ignorant belief that such suffering will improve their taste. Could you imagine this happening to your best friend?

This industry is by no means small scale, thousands upon thousands of dogs are factory farmed in this way every day, there is no emphasis on even the most basic and cheapest humane farming methods in this operation. This trade has no basis in promoting "culture" or tradition of the Korean people, it is purely driven by greed and the profits that can be made in this severely under-regulated, tax free sector which in itself is highly unsanitary and a severe risk to both human and animal health.

Please do not look the other way, please do not see this issue as a 'cultural difference', we urge you to look at this issue with unbridled compassion and to use whatever means or methods you can to add your voice to the many already calling for change in south Korea. This petition is just a start, we urge you to add your voice to social media and other campaigns. Please use this unique opportunity to help change the lives of so many dogs and cats condemned to a life in the meat trade. If South Korea knows the world is watching and is asking for change, and if South Korea wants to be respected as a nation of conscience, South Koreans need to strengthen their abysmal and outdated animal welfare laws and permanently ban dog and cat consumption. Please help us to bring about this change!

----------------------------------------------------

[In Hungarian] Slovenský olympijský výbor: Lépjenek fel 2018-ban Pjongcsangban a kutya- és macskahúsipar ellen!  

Slovenský olympijský výbor:

Pjongcsang (Dél-Korea), a 2018-as Téli Olimpia házigazdájaként hozzálátott a Játékok előkészületeihez. A világ minden részéről érkeznek majd sportolók, szurkolók, kormányok és vállalatok az eseményre, mely egyedülálló lehetőséget kínál arra, hogy jelentős lépést tegyünk a széles körben elítélt barbár és embertelen dél-koreai kutyahúsipar ellen.

Tudjuk, hogy erre a nagyszabású sporteseményre való felkészülés lefoglalja Önöket. Azonban kérjük, szánjanak pár percet arra, hogy megnézik ezt a videót. Mint állatbarát emberek, tudjuk, hogy Önök is egyetértenek abban, hogy az ebben a középkort idéző iparban folyó gyakorlat és hozzáállás teljes mértékben elfogadhatatlan és iszonyatos, függetlenül attól, hogy emberi fogyasztásra, házi állatnak, munkakutyának vagy őrzőkutyának szánt állatról van-e szó. http://youtu.be/3uR8R8Mu70Q https://youtu.be/tEaa1GJo-Uo

Semmilyen élőlény nem érdemel ilyen kínokkal teli életet. A születésüktől a lemészárlásuk napjáig nélkülözésnek és elképzelhetetlen kínoknak kitett kutyákat (legjobb barátainkat) ketreces tartási mód szerint szaporítják – egész életüket szűk, mocskos, a föld szintje felett elhelyezett ketrecekben töltik, melyek nem védik őket az időjárás viszontagságaitól. Nem jutnak vízhez, mozgási lehetőséghez, társasághoz vagy orvosi ellátáshoz. Az ugatás megakadályozása érdekében a dobhártyájukat sokszor berepesztik. Fényes nappal, gyakran a többi kutya szeme láttára árammal agyonütik, felakasztják, agyonverik, átvágják a torkukat, illetve élve megfőzik vagy megsütik őket, mindezt amiatt az ostoba tévhit miatt teszik, mi szerint az ilyen szenvedést javítja a hús ízét. El tudják képzelni, hogy ez történjen a legjobb barátukkal?

Ez az ipar egyáltalán nem kisméretű: naponta kutyák ezreit szaporítják ezen a módon, még a legalapvetőbb és legolcsóbb humánus tenyésztési módszerekre sem fektetnek hangsúlyt a működtetés során. Semmilyen módon nem kapcsolódik a koreai emberek kultúrájához vagy hagyományaihoz; ez pusztán egy profitorientált, adóval nem terhelt, mindenféle szabályozást nélkülöző ipar, mely szegényes higiéniai körülményei következtében komoly veszélyt jelent az emberi és állati egészségre egyaránt.

Kérjük, ne fordítsák el tekintetüket, ne tekintsenek "kulturális különbségként" erre a problémára; kérjük, tekintsenek rá teljes együttérzéssel, és minden lehetséges módszerrel csatlakozzanak ahhoz a tömeghez, amely Dél-Koreában változást akar elérni. Ez a petíció csak a kezdet, arra kérjük Önöket, hogy emeljék fel hangjukat a közösségi médiában és más kampányokban is. Kérjük, használják ki ezt az egyedi lehetőséget, hogy megannyi, a húsipar rabjaként tengődő kutya és macska életét megváltoztassák. Ha Dél-Korea rájön, hogy a világ figyeli őket és változást vár tőlük, és amennyiben Dél-Korea lelkiismeretes nemzet képében akar mutatkozni a világ szemében, szigorítania kell rendkívül rossz és elavult állatvédelmi törvényén, és egyszer s mindenkorra be kell tiltania a kutya- és macskafogyasztást. Kérjük, segítsenek nekünk, hogy előidézhessük a változást!Today: KOREANDOGS.ORG is counting on you

KOREANDOGS.ORG needs your help with “Slovak Olympic Committee: Slovakia Olympic Committee: Take a stand in Pyeongchang 2018 against the dog meat trade!”. Join KOREANDOGS.ORG and 4,494 supporters today.