Petition Closed

Skriv under för en #porrfribarndom i Nacka

This petition had 1,004 supporters


Skriv under föräldrauppropet i Nacka för en #porrfribarndom!

Vi är en snabbt växande skara föräldrar som inser att det saknas porrfilter på Nacka kommuns förskolor och skolors digitala utrustning samt wi-fi-nätverk. Därmed har alltså våra barn fri tillgång till verbalt och fysiskt våldsam nätporr under skoltid.

Nu kräver vi att barnen i Nacka ska skyddas av ett adekvat porrfilter precis som barnen i hälften av landets övriga kommuner. Barn och unga behöver även forskningsbaserade och åldersanpassade samtal om porr versus sex och övergrepp versus samtycke. Våra barn är värda en #porrfribarndom.

Emanuel Lantz, Head of Digital
Elsa Lantz, kommunikatör
Jenny Holmström, Global Manager Partnerships & Fundraising
Carl Rodling, Director Strategic Projects

Läs öppet brev till kommunalrådet Tobias Nässén som är ordförande i utbildningsnämnden. Today: Jenny is counting on you

Jenny Holmstrom needs your help with “Skriv under för en #porrfribarndom i Nacka”. Join Jenny and 1,003 supporters today.