Confirmed victory

Skolinspektionen kommer att fatta ett beslut om yoga ska tillåtas eller förbjudas i skolan. En anmälan har inkommit till Skolinspektionen som hävdar att yoga är ett religiöst inslag och vill baserat på detta förbjuda yoga i skolan. Yoga är inte ett religiöst inslag.

Det finns tvärtom många fördelar för barn att göra yoga i skolan. Utöver att det påverkar deras inlärningsförmåga positivt kan den också öka barnens kroppsmedvetenhet, självkänsla, vilja att ta hand om sig själv, lugn, disciplin, koncentration, intresse att prata om livet, känsla av gemenskap, styrka, smidighet, fokus, närvaro, effektivitet i biokemiska processer i kroppen, medvetenhet, respekt för andra människor och natur samt empatisk/sympatisk förmåga. 

Här hittar du bla anmälan samt kommunens yttrande http://www.skolyoga.se/varfoumlr-yoga-i-skolan.html

Letter to
Skolinspektionen
I just signed the following petition addressed to: Skolinspektionen.

----------------
Fortsätta låta yoga vara tillåtet i skolan

Det finns många fördelar för barn att göra yoga i skolan. Utöver att det påverkar deras inlärningsförmåga positivt kan den också öka barnens kroppsmedvetenhet,
självkänsla, vilja att ta hand om sig själv, lugn, disciplin, koncentration, intresse att prata om livet, känsla av gemenskap, styrka, smidighet, fokus, närvaro, effektivitet i biokemiska processer i kroppen, medvetenhet, respekt för andra människor och natur samt empatisk/sympatisk förmåga. Läs mer på www.skolyoga.se
----------------

Sincerely,