Confirmed victory

Fortsätt att tillåta yoga i skolan!

This petition made change with 1,161 supporters!


Skolinspektionen kommer att fatta ett beslut om yoga ska tillåtas eller förbjudas i skolan. En anmälan har inkommit till Skolinspektionen som hävdar att yoga är ett religiöst inslag och vill baserat på detta förbjuda yoga i skolan. Yoga är inte ett religiöst inslag.

Det finns tvärtom många fördelar för barn att göra yoga i skolan. Utöver att det påverkar deras inlärningsförmåga positivt kan den också öka barnens kroppsmedvetenhet, självkänsla, vilja att ta hand om sig själv, lugn, disciplin, koncentration, intresse att prata om livet, känsla av gemenskap, styrka, smidighet, fokus, närvaro, effektivitet i biokemiska processer i kroppen, medvetenhet, respekt för andra människor och natur samt empatisk/sympatisk förmåga. 

Här hittar du bla anmälan samt kommunens yttrande http://www.skolyoga.se/varfoumlr-yoga-i-skolan.htmlToday: Filippa is counting on you

Filippa Odevall needs your help with “Skolinspektionen: Fortsätt att tillåta yoga i skolan!”. Join Filippa and 1,160 supporters today.