Confirmed victory
Petitioning Skolinspektionen

Fortsätt att tillåta yoga i skolan!

Skolinspektionen kommer att fatta ett beslut om yoga ska tillåtas eller förbjudas i skolan. En anmälan har inkommit till Skolinspektionen som hävdar att yoga är ett religiöst inslag och vill baserat på detta förbjuda yoga i skolan. Yoga är inte ett religiöst inslag.

Det finns tvärtom många fördelar för barn att göra yoga i skolan. Utöver att det påverkar deras inlärningsförmåga positivt kan den också öka barnens kroppsmedvetenhet, självkänsla, vilja att ta hand om sig själv, lugn, disciplin, koncentration, intresse att prata om livet, känsla av gemenskap, styrka, smidighet, fokus, närvaro, effektivitet i biokemiska processer i kroppen, medvetenhet, respekt för andra människor och natur samt empatisk/sympatisk förmåga. 

Här hittar du bla anmälan samt kommunens yttrande http://www.skolyoga.se/varfoumlr-yoga-i-skolan.html

This petition was delivered to:
  • Skolinspektionen


    Filippa Odevall started this petition with a single signature, and won with 1,164 supporters. Start a petition to change something you care about.
    Today: Filippa is counting on you

    Filippa Odevall needs your help with “Skolinspektionen: Fortsätt att tillåta yoga i skolan!”. Join Filippa and 1,163 supporters today.