SKAMANDER VADİSİ ARAPLAR BOĞAZI TABİAT PARKI, JEOPARK OLSUN

SKAMANDER VADİSİ ARAPLAR BOĞAZI TABİAT PARKI, JEOPARK OLSUN

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 7.500.
7.500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın karar vericilerden cevap alma ihtimali artar.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve tarafına Çanakkale Çevre Platformu bu kampanyayı başlattı

SKAMANDER VADİSİ ARAPLAR BOĞAZI, TABİAT PARKI, JEOPARK OLSUN!

          Dünya Kültür mirası Troia antik kentinin arka bahçesi olarak bilinen Skamender Vadisi Araplar Boğazı taş ocaklarının istilası altında. Troia Milli parkına sadece 5 kilometre uzaklıkta bulunan vadi içinde ve vadi sırtlarında faaliyet yürüten çok sayıda taş ocağı bulunuyor. Taş ocakları yörenin tarihi-kültürel varlıklarının yanı sıra zengin biyolojik çeşitliliğine de büyük zarar veriyor.  Önemli doğa alanı ve bir kültürel miras olan Skamander Vadisi Araplar Boğazı Tabiat Parkı, Jeopark ilan edilerek koruma statüsüne kavuşturulmalıdır:

        Burası Homeros’ un İlya’ dasında Troi’ lıların yanında Troia Savaşına katıldığı anlatılan Karamenderes/Skamander Nehridir. Milyonlarca yılda oluşan bir Gömük Menderesli Yarma Vadidir. Doğal Anıttır. Barındırdığı 200 kuş türüyle Troia Kuş Cennetidir. Üç antik kent (Çevrimtepe, Asartepe, Ballıdağ) ve 11 antik yerleşim yerine de ev sahipliği yapmıştır. Troia savaşı sonrasında Troia’ lılar yaralarını burada sarmış, İda dağına tek doğal geçit olan bu vadiden geçerek Kazdağı’na ulaşmıştır. Troia kahramanları Paris, Ahilleus, vd   burada yatıyor; mezarları Troia ve Ege Denizini gören vadi tepelerinde bulunuyor. Bu mezarlara komşu Taş Ocakları, Kırma Eleme Tesisi, Beton Santrali Troia Kahramanlarının ruhlarını sızlatıyor. Araplar Boğazında taş ocakları faaliyetine son verilmeli, koruma statüsü kazandırılmalıdır:

-Sayıları her geçen gün artan taş ocakları çevre ve tarih tahribatı yanında halk sağlığı sorunlarına da yol açmaktadır. Pınarbaşı, Taştepe, Köprübaşı, Derbentbaşı ve çevre köyler yoğun bir toz ve partikül madde kirliliğine maruz kalmaktadır.

- Araplar Boğazı, öncelikle, jeomorfoloji, biyocoğrafya ve biyolojik çeşitlilik açısından önemlidir ve çevresiyle birlikte korunmalıdır. Troia ve yakın çevresinin arkeolojik önemi dikkate alındığında, Araplar Boğazı’ndaki taş ocakları, Troia arkeolojik yerleşmelerini doğrudan tehdit etmese bile, Araplar Boğazı, Troia bağlantılı arkeolojik yerleşim sistemi, araştırma tarihi ve kültür coğrafyası açısından bir bütün olarak görülmeli ve bu kapsamda bir bütün olarak korunmalıdır.
- Araplar Boğazı’ndaki her türlü taş-kum ocağı etkinlikleri ve uygulamaları, hem doğal peyzajı tahrip etmekte hem de verimli tarım arazilerinin amaç dışı kullanımına yol açmaktadır. Bu durum, aynı zamanda bilimsel arazi kullanım ilkelerine aykırıdır.
- Araplar Boğazı’nın ya da bilimsel olarak söylemek gerekirse gömük menderesli bu yarma vadinin ve çevresinin oluşumu, jeolojik-jeomorfolojik açıdan eşsiz özellikler gösterir.
- Bu yüzden, oluşumu milyonlarca yılda gerçekleşen Araplar Boğazı, sahip olduğu eşsiz jeolojik-jeomorfolojik özelliği, peyzajı, biyolojik çeşitliliği, geleneksel tarımı, Troia ve onun kültür coğrafyası dikkate alınarak, bütüncül bir yaklaşımla ve istisnasız korunmalıdır. 

Biz aşağıda imzası bulunanlar taş ocakları ruhsatlarının iptal edilerek, Skamander Vadisi Araplar Boğazının koruma statüsüne kavuşturulmasını, Troia Milli Parkı sınırları içinde yer almasını, Tabiat Parkı, Jeopark ilan edilmesini istiyoruz.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 7.500.
7.500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın karar vericilerden cevap alma ihtimali artar.