ZORUNLU ASKERLİK 1 GÜN, BEDELLİ ASKERLİK 2 ASGARİ ÜCRET OLSUN

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 200.


ASKERLİK HİZMETİNE VE BEDELLİ OLARAK ASKERLİK HİZMETİ YAPILMIŞ SAYILMASINA DÜZENLEME TEKLİFİ

anayasanın X.kanun önünde eşitlik yasasının 10.maddesi baz alınarak, herkes ibaresi gözetilerek, kadın-erkek eşitliğine de sadık kalınarak, askerlik mevzuatında zorunlu ve dönem dönem uygulanan bedelli askerlik hizmeti durumlarına teklifen;

zorunlu askerlik süresinin 18 yaşını doldurmuş her kadın ve her erkek için 1 gün, bedelli olarak askerlik görevini yerine getirmiş sayılması için de her dönem, bir defaya mahsus olmak üzere 2 asgari ücret ödemesidir.

askeriyenin de bir kamu kuruluşu oluşu sebebiyle;

1 günlük askerlik süresi sonunda, isteyen herkes askeri personel olabileceği ve bedelli olarak yapmış sayılanların, ödediği bedellerin biri askeri personelin maaşına, biri de diğer kamu kuruluşlarında istihdam edilen bir personelin maaşına tekabül edecek şekilde ayrılmasıdır.

1 günlük askerlik hizmeti sonunda, maddi durumu el vermeyen vatandaşların, 2 ay gönüllü (ücretsiz) askeri personel olarak görev yapmasıyla da aynı bedeli ödemiş sayılıp askerlik hizmetini de yerine getirmiş sayılmasıdır.

1 günlük askerlik hizmeti sonunda, isteyen vatandaşların asgari ücretle askeri personel olarak görev yapıp, 45 yaşını doldurduğunda da yine asgari ücretten emekli olmasıdır.

1 günlük askerlik hizmeti sonunda, 18 yaşını dolduran ve halen öğrenim gören orta ve yüksek öğrenim öğrencilerinin de, mezuniyetleriyle beraber aynı haklardan faydalanmasıdır.

18 yaşını dolduran her ülke vatandaşı kadın veya erkek ayırt etmeksizin reşit kabul edilip;
vergi mükellefi olabiliyorsa, seçme ve seçilme hakkına sahip olabiliyorsa, ehliyet ve/veya ruhsat alabiliyorsa, silah taşıma ruhsatı edinebiliyorsa, evlenebiliyorsa, evlatlık alabiliyorsa vs. vs. pek tabi askerlik hizmeti de yapabilir.. 18 yaşını daha doldurmamış erkekler, "daha bir kaç yılım var o zaman düşünürüz", askerlik hizmetini yapmış erkekler, "ben yaptım geçti, beni ilgilendirmez" yada kadınlar, "bizimle askerliğin ne alakası var, erkekler düşünsün", veya "askerlik erkek işi" gibi her bencil düşünce, eşitlikten sürekli uzaklaşmaya yol açmaktadır.. bu her devlet hizmeti ve özel hizmetler için, sosyal hayat için de geçerlidir..
eşitlik düşüncesi eğitimde, sağlıkta, kamu ve özel tüm sektörlerde, aile yaşantısı ve sosyal yaşantılarda ve nihayetinde hukukta da eşitlik gözardı edildiği sürece de adalet sürekli sekteye uğrayacaktır..
bizden sonraki nesillere de, adaletin önce eşitlik bilinciyle olacağını öğretmeli ve yaşatmalıyız..

halen 5 milyon civarı erkek vatandaş askerlik hizmetini henüz yerine getirmediği gibi birçok yasal, ekonomik ve sosyal sorunla karşılaşmaktayken, 18 yaşını doldurmuş vatandaşların (askerlik hizmetini tamamlamış erkek vatandaşlar, 45 yaşını doldurmuş kadın vatandaşlar ve bedelli ile askerlik hizmetini tamamlamış sayılanlar muaf tutulacak şekilde), anayasanın X.yasasının 10.maddesi çerçevesinde, bu düzenleme talebinden yararlanmasını kamuoyuna arz etmekteyiz.

Azim Evirgen

Neslihan Evirgen

Hakan Toraman