Kadınların siyasete katılımının desteklenip yerel seçimlerde kadın temsili artsın

Kadınların siyasete katılımının desteklenip yerel seçimlerde kadın temsili artsın

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
Siyasi partiler, kadın dernekleri ve stklar tarafına Özlem Önsoy bu kampanyayı başlattı

Ülkemizde kadınlarîn yerel seçimlere aday olma ve seçilme oranları yok denecek kadar azdır.oysa ki kadınlar yerelde yaşayanlarız. Farklı hizmet ve ihtiyaçlara dair beklentilerini gözeterek yerellerimizin siyasetle ilişkisni kuracak daha toplumsal , çevreye, kadına ve çocuga duyarlı kentler oluşmasını sağlayacağız. Kadınların bakış açısı daha olumlu ve daha yapıcı olduğundan ve daha ince düşündüğünden yaşanabilir insan odaklı kentler kadınların siyasi temsilinin artmasıyla çoğalacaktır

Seçimlerde aday listelerinin belirlenmesi ve sıralanmasında eşit temsil gozetilmesinin gerekliliğine inanıyor.siyasi Partiler ve Seçim Kanununun eşit temsil temelinde düzenlenmesi gerekmektedir.

Mümkün olan en kısa zamanda eşit temsil yasasının çıkarilarak yürürlüge girip uygulanması gerekmektedir.yasalar kadınlar ve erkekler arasında statü ve sonuçlarda eşitliği sağlamaya yinelik kalıcı bir şekilde düzenlenmelidir.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.