Toplum sağlığının her alanda aktive edilmesi. Denetim ve kontrolün etkinleştirilmesi.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
Sivil Toplum Kuruluşları ve tarafına ASLI SARIBAL bu kampanyayı başlattı

Organik tarıma yatırım yapılması, çiftçinin desteklenmesi, organik gıdaların en temel hak olması nedeni ile ucuza ulaşımın yaygınlaştırılması. İçme sularının ve gıdaların denetim ve kontrolünün halk sağlığına uygun olup olmadığını belirleyen laboratuvarların artması. Veteriner hekimlerin çoğaltılması. Dışa bağımlı tarımın derhal düzeltilmesi. Hibrit tohum ve GDO’nun terk edilmesi.Çevrede her tür fabrikaların filtre bacalar ve kimyasal atıkların ve diğer sektörlerde ki tıbbi atıkların ciddiyetle denetim ve kontrollerinin yapılıp uymayan kurum ve kuruluşlara caydırıcı cezalar verilmesi.Belediyelerce mahalle mahalle çevre temizliği ve kirli atıkların zararları ve ayrıştırılması  için halka bilgilerin verilip imza alınması. Halkeğitimlerine önem verilmesi.Toplumun:Ruh sağlığı, beden ve akıl sağlığının korunması için basın yayın ve okullarda sevgi dilinin iyileştirici gücüün önemsenip, tüm canlışara ve doğaya saygı ve vicdan duygusunun insanlara bilgi ile aşılanması için seminer ve vb eğitimlerin arttırılması. Toplumun her türlü sağlığı ve eğitimi için top yekün seferberlik yapılması farkındalığın arttırılması bu vatana en güzel katkı ve hediye olacaktır. Aksi halde önlemi alınamayacak sona doğru gidilmektedir. İnsanlar doğayı kirlettikçe ve yok ettikçe kendi sonunu görmeye mahkumdur. Duyarlılığa herkesi davet etmeliyiz. 

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.