SİVEREĞİMİZDE BULUNAN TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKALIM

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.


SİVEREK’TE TARİHİ ESKİ EVLERİN KORUMA ALTINA ALINIP YENİLEME EDİLMESİ TALEBİ
Mazisi milattan önce 5000'li yıllara kadar uzanan Siverek'in ne zaman ve kimler tarafından kurulduğu kesin bilinmemekle beraber Sümer, Asurlar, Medler, Eti,Kamuk, Hurri ve Mitanilerin burada değişik zamanlarda hüküm sürdükleri hem eski tarih kaynaklarında, hem de son zamanlarda yapılan tarihi kazılardaki buluntular sayesinde anlaşılmaktadır. Şehrin etrafında kurulduğu kale ilk defa Asurlular tarafından yapılmıştır. Daha sonra Bizanslıların eline geçen Siverek kalesi Diyarbakır'ın dış saldırılara karşı korunması ve ordu konaklama yeri olarak kullanılmıştır.
Siverek tarihi kadar eski olan betonarme yapılar yapılmadan önce, Siverek’te yaşam taş evlerde sürüyordu. Toprak çatışlı bazalt taştan yapılan bu yapılar günümüzde ilçenin en eski mahallelerinden bir olan Hasançelebi ile Camikebir mahallerinde çokça bulunmaktadır.Siverek belediyesi son yıllarda özelikle tarihi değeri bulunan bazı evleri, hanları ve hamamları aslına uygun restore etmesi kentte tarihe ve tarihi yapıları gün yüzüne çıkarma ve tarihi gelecek kuşaklara aktarması yönünden iyi bir çalışma olarak değerlendirse de ilçe dışında yaşayan Siverekliler eski mahallerde bulunan toprak çatılı evlerin aslına uygun olarak iki mahallede geleneksel Siverek küçelerinin oluşturulmasını,
Günümüzde belediyecilik artık yol, kanalizasyon hizmetleriyle sınırlı değil, yerel yönetimler kentlerin ekonomik, tarih ve turizmiyle de ilgilenmeli bu alanda yatırımlar yapmalı. Siverek nüfusuna kayıtlı olup ilçe dışında doğan büyüyen binlerce Siverekli vardır. Bu insanlar atalarının doğup yaşadıkları yerleri görmek isterler, Siverek Belediyesinden talebimiz, eskiden küçe dediğimiz eski Siverek küçelerinin aslına uygun restore edip geleneksel Siverek evleri de kullanılan yaşam gereçleriyle donatıp bu küçeleri butik otel haline getirmeli dışarıdan gelecek olan Siverekliler atalarının dedelerinin yaşadığı o dönemi yaşamalarına olanak sağlanmalıdır. Siverek belediyesinden talebimiz eski mahallerde bir veya birden çok sokakta Siverek kültürüne uygun evlerin restorasyonunu sağlayıp, geleneksel Siverek yaşamını gelecek kuşaklara aktarmalarını talep ediyoruz.