ทวงคืนเกม thapster ให้กลับมา!!!!

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


เกมนี้เป็นเกมระดับตำนานที่ทำให้ทุกคนได้เข้ามาสู่การเป็นนักดนตรีได้ อยากให้กลับมามากที่สุด เพราะเป็นเกมที่ทุกคนที่รักดนตรีชอบกันเยอะ ได้โปรดช่วยเอากลับมาด้วย!!!!