Veteriner Hekimler de Sağlık Mensubudur

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 5.000.


Sayın Cumhurbaşkanımız ,
Son günlerde görsel ve yazılı basında,TBMM’ye sevk edilen torba yasayla, Sağlık Çalışanlarının Özlük Haklarında yapılacak iyileştirmelerle ilgili bazı bilgiler yer almaktadır.Ve bu iyileştirmelerin Beşeri hekimler ile Diş Hekimlerini kapsadığı belirtilmektedir.Oysa Veteriner Hekimler de 657 Sayılı Kanun Kapsamında Beşeri Hekimlerle birlikte “Sağlık Hizmetleri” sınıfında ,aynı özlük haklara sahip olarak yer almaktadır.
Malumlarınız olduğu üzere ; Veteriner Hekimler ,hizmetlerini köy ve ahır şartlarında zorlu bir çalışma ortamında,ayrıca 200 den fazla zoonoz hastalık riski altında yürütmektedirler.Bu nedenle,2008 yılına kadar yılda 2 ay fiili hizmet zammı öngörülmüştü.Yasa değişikliği ile haksız bir şekilde bu fiili hizmet zammı kaldırıldı.
657 sayılı “Devlet Memurları Kanun’unun” 152.Maddesi Zam ve Tazminatları belirlemektedir.Burada Beşeri hekimlerle Veteriner Hekimlerin aldığı tazminatlar eşittir.Bu tazminatlar ; görevin önem ve niteliği ile eğitim seviyesi gibi hususlar dikkate alınarak belirlenmektedir.
Bu gün ; taşrada 200 den fazla zoonoz hastalık nedeniyle,Veteriner hekimlik ve Beşeri hekimlik uygulamaları bir çok konuda ortak çalışma alanları oluşturmuşlardır.Ve Dünyada “Tek Sağlık”konsepti uygulamaları başlatılmıştır.
Sağlık Hizmetleri alanında ,benzer görev ve sorumluluk üstlenen ve ortak çalışmalar yürüten iki mesleğin özlük hakları yönünden eşit haklara sahip olması gerekir.Bu aynı zamanda Anayasal bir haktır.
Ancak ; bu güne kadar yapılan tüm düzenlemelerde hayvan sağlığı hariç tutularak Veteriner Hekimler kapsam dışı bırakılmıştır.Sağlık alanında çalışanlarla ilgili yapılacak özlük hakları düzenlemelerinde ,hayvan sağlığı alanında çalışan personel de dahil edilmelidir.Aksi durumda ,Anayasaya aykırı bir düzenleme ortaya çıkacaktır.
Bu nedenle,torba yasa İle yapılacak yeni düzenlemeye Veteriner Hekimler de dahil edilmelidir.Bu konuda gerekli girişimlerde bulunmanızı,
Bilgilerinize arz ederim.
Sinem Tokatlı