MASS REPORT SINAUNANG BAYBAYIN

MASS REPORT SINAUNANG BAYBAYIN

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
KWATRO BAYBAYIN ORGANIZATION started this petition to SINAUNANG BAYBAYIN (FB PAGE) --- ANG PEKENG BAYBAYIN and

Bakit nga ba kailangang I-MASS REPORT ang group page na ito UNA: May iba silang fonts at nagagalit pag hindi iyon ang ginagamit PANGALAWA: AUTOMATIC kick pag nanagot ka sa kanila KAHIT wala namang BASEHAN ang fonts NILA 4B-A ba yon PANGATLO: Makikitid ang utak nila (sorry for the word) pero sila lang ang GRUPO na may KAKAIBANG layunin. PANG-APAT: Kami ang para sa moderno ngunit kailanman hindi namin pinilit ang mga miyembro na gamitin ang optional at proposed letters PANGLIMA: Maraming nalilinlang sa mga ITINUTURO nila na hindi naman NAAYON sa tunay na ADHIKAIN natin para sa BAYBAYIN

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!