DEMANEM L'AMPLIACIÓ DE PLACES DEL MÀSTER DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT.

Petición cerrada

DEMANEM L'AMPLIACIÓ DE PLACES DEL MÀSTER DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT.

Esta petición ha conseguido 479 firmas
AFECTATS MÀSTER PROFESSORAT ha iniciado esta petición dirigida a Rectors i vicerectors de les universitats catalanes on imparteixen el màster (UAB (M.Arboix) UB (Jordi Alberch) UDG (Sergi Bonet) URV (J.Anton Ferré)) y

 

El Màster de Formació del Professorat és requisit imprescindible per exercir la docència en l’educació secundària obligatòria, el batxillerat i la formació professional (substitueix l’antic certificat d’aptitud pedagògica (CAP)). Té 15 especialitats diferents.

S'imparteix a diverses universitats catalanes. En concret l'especialitat de llengua i literatura catalana / castellana només s'imparteix a 4 universitats públiques del país: Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona, Universitat de Girona i Universitat de Tarragona, amb un nombre de 40 places per centre.

En l'actual sistema d'accés, els graduats en Filologia Catalana i Filologia Hispànica no tenen cap prioritat de matriculació, mentre que són els únics que han rebut una formació àmplia i específica en aquestes dues matèries i poden acreditar-ne una competència real. 

Any rere any, molts filòlegs no poden accedir al màster i a dia d'avui, molts d'ells no tenen plaça assignada i no saben si  aquesta els serà concedida. Les places vacants no s'ajusten a la demanda, així com tampoc les notes de tall. Cal fer una profunda revisió dels requisits d'accés.

És així com fomentem els futurs professors de secundària de llengua i literatura catalana / castellana?. JA N'HI HA PROU!

VOLEM UNA SOLUCIÓ JA! DEMANEM L'AMPLIACIÓ DE PLACES DEL MÀSTER DAVANT DE L'INCREMENT DE LA DEMANDA D'ENGUANY.

 

Petición cerrada

Esta petición ha conseguido 479 firmas

Comparte esta petición