PETIZIONE CHIUSA

Jemi Pro Reformës në Drejtësi!

Questa petizione aveva 609 sostenitori


Ne, Populli i Shqipërisë, Sovran i Republikës së Shqipërisë,
krenarë dhe të vetëdijshëm për historinë tonë, me përgjegjësi për të
ardhmen, me besim te Zoti dhe/ose te vlera të tjera universale, me vendosmërinë për të ndërtuar një shtet të së drejtës, demokratik e social, për të garantuar të drejtat dhe liritë themelore të njeriut, me frymën e tolerancës dhe të bashkëjetesës fetare, me zotimin për mbrojtjen e dinjitetit dhe të personalitetit njerëzor, si dhe për prosperitetin e të gjithë kombit, për paqen, mirëqenien, kulturën dhe solidaritetin shoqëror, me aspiratën shekullore të popullit shqiptar për identitetin dhe bashkimin kombëtar, me bindjen e thellë se drejtësia, paqja, harmonia dhe bashkëpunimi ndërmjet kombeve janë ndër vlerat më të larta të njerëzimit,
duke parë se përfaqësuesit tanë në Kuvend nuk po përfaqësojnë këto vlera dhe dëshira, me këtë nënshkrim ushtrojmë sovranitetin tonë drejtpërsëdrejti, ashtu si na e njeh neni 2, pika 2 në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë,
VENDOSIM:
Pro reformës në drejtësi dhe kërkojmë zbatimin sa më të shpejtë të saj!Oggi: Ardian conta su di te

Ardian Cania ha bisogno del tuo aiuto con la petizione "Shtetit Shqiptar: Jemi Pro Reformës në Drejtësi!". Unisciti con Ardian ed 608 sostenitori più oggi.