Petition Closed

Demokraci Pjesëmarrëse në Shqipëri - Participatory Democracy in Albania

This petition had 45 supporters


A jeni dakord për një Kushtetutë të re ngritur mbi Demokracinë pjesëmarrëse?

POWER TO THE PEOPLE

1. Shkuljen e oligarkisë nga rrënjët

2. Normalizimin e Shqipërisë mbi një Kushtetutë të Re

3. Demokraci Pjesëmarrëse kundër partitokracisë

4. Ekonomi kombëtare solidare kundër spekullatorëve dhe monopoleve

5. Bashkimin kombëtar dhe afrimin e emigrantëve shqiptarë

http://levizjashqipon.org/foto-galeri/thirrje-per-kuvend-kombetar-per-normalizimin-e-shqiperise/

Shkarkoni tekstin e Kushtetutës në linkun - http://levizjashqipon.org/foto-galeri/thirrje-per-kuvend-kombetar-per-normalizimin-e-shqiperise/Today: Shqip is counting on you

Shqip ON needs your help with “ShqipON: Kushtetuta për Demokraci Pjesëmarrëse - Participatory Democracy in Albania”. Join Shqip and 44 supporters today.