Petition Closed
Petitioning ALBANIAN PEOPLE

Demokraci Pjesëmarrëse në Shqipëri - Participatory Democracy in Albania

45
Supporters

A jeni dakord për një Kushtetutë të re ngritur mbi Demokracinë pjesëmarrëse?

POWER TO THE PEOPLE

1. Shkuljen e oligarkisë nga rrënjët

2. Normalizimin e Shqipërisë mbi një Kushtetutë të Re

3. Demokraci Pjesëmarrëse kundër partitokracisë

4. Ekonomi kombëtare solidare kundër spekullatorëve dhe monopoleve

5. Bashkimin kombëtar dhe afrimin e emigrantëve shqiptarë

http://levizjashqipon.org/foto-galeri/thirrje-per-kuvend-kombetar-per-normalizimin-e-shqiperise/

Shkarkoni tekstin e Kushtetutës në linkun - http://levizjashqipon.org/foto-galeri/thirrje-per-kuvend-kombetar-per-normalizimin-e-shqiperise/

This petition was delivered to:
  • ALBANIAN PEOPLE


    levizja shqipON started this petition with a single signature, and now has 45 supporters. Start a petition today to change something you care about.
    Today: Shqip is counting on you

    Shqip ON needs your help with “ShqipON: Kushtetuta për Demokraci Pjesëmarrëse - Participatory Democracy in Albania”. Join Shqip and 44 supporters today.