PETICION PËR UNIVERSITETIN

0 have signed. Let’s get to 2,500!


PETICION për Transparencë në Universitet:

KËRKOJMË ZHVILLIMIN ONLINE TË LEKSIONEVE !

a) Kjo praktikë e përhapur nga Universitete prestigjoze perëndimore, ndihmon në cilësinë e mësimdhënies.

b) Rrit konkurrencën dhe mban larg pedagogët mediokër e militantë.

c) Rrit llogaridhënien dhe besimin e shkollës para prindërve dhe taksapaguesve shqiptarë.

ç) Përmbush detyrimin kushtetues mbi të drejtën e arsimit, mbi meritokracinë dhe transparencën.

d) Ka një kosto financiare minimale dhe është lehtësisht i realizueshëm.

dh) Përmirëson imazhin e universiteteve shqiptare duke ndihmuar në punësimin e të diplomuarve brenda dhe jashtë vendit.

***
Nëse mendon se dija duhet çliruar nga errësira për ti shërbyer Shqipërisë,
FIRMOS dhe SHPËRNDA këtë peticion!
Na u bashkoni në fushatën tonë në terren në çdo Universitet!

***

TiJeNe
www.levizjashqipon.comToday: levizja shqipON is counting on you

levizja shqipON needs your help with “SHPËTOJMË UNIVERSITETIN”. Join levizja shqipON and 2,046 supporters today.