Kampanya Kapatıldı

LİHKAB ADALETSİZLİĞİ

Bu kampanya 546 destekçiye ulaştı


                         

                          T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMI'NA

   Sayın CUMHURBAŞKAN'ım;

Kadastro teknik hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlayacak, lisanslı harita ve kadastro mühendislerinin faaliyet, denetim, sorumlulukları ve kuracakları harita ve kadastro bürolarına dair esas ve usulleri belirlemek amacı ile 16.06.2005 tarih, 5368 sayılı Kanun 29.06.2005 tarih ve 25860 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun ile kadastro müdürlüklerince yürütülen hizmetlerden bazıları Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Bürolarına devredilmiştir.

2009 yılında yapılan ilk Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu sınavı yargı kararıyla iptal edilmiş (TKGM’de çalışan veya TKGM’den emekli olanlara  ek puan verilmesi iptal nedenlerinden biridir), 15.09.2013 tarihinde  GAZİSEM tarafından yapılan 2. Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu sınavı da puanlamalar dahi açıklanmadan mesleki soruların yer aldığı bir çalışma kitabından alıntı yapıldığı gerekçesiyle iptal edilmiştir. Yine GAZİSEM’ce 01.12.2013 tarihinde 3. ve en son sınav yapılmıştır. Ancak sınavı yapan GAZİSEM’de FETÖ/PDY terör örgütü şüphesi ile ihraçlar ve görevden almalar yaşanmış, bu durum Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu sınavında şaibeli bir durum olup olmadığını konusunu akıllara getirmiştir.

Türkiye’de şuan faaliyette 231 Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu varken sayıları 3000’i geçen ve serbest çalışan Harita ve Kadastro Mühendislik ve Müşavirlik Büro/Şirketi vardır. Ayrıca yeni gelen mezunlar ile sayı her geçen gün artmaktadır. Bu pazarı 231 büronun tekeline bırakmak ne kadar hakkaniyetlidir?

Harita ve Kadastro Mühendisi unvanını almış bir kişi imar uygulaması yaparak parseller oluşturabiliyor fakat oluşturduğu parselin tespitini yapamıyor. Böyle acımasız, haksız ve saçma bir uygulama olabilir mi?

Bu kanunun hazırlık aşamasında kadastro müdürlüklerince yürütülen hizmetlerin şartları sağlayan tüm serbest çalışan Harita ve Kadastro Mühendislik ve Müşavirlik Büro/Şirketine verileceğini düşünürken, yayınlanan genelge ve talimatlarla serbest çalışan Harita ve Kadastro Mühendislik ve Müşavirlik Büro/Şirketlerinin yaptıkları işler birer birer Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Bürolarına verilmektedir.

Sayın CUMHURBAŞKAN'ım;

Tüm Dünya’ya haykırdığınız ”Dünya 5’ten büyüktür!” sözüne inancımız tamdır.  Dünya 5’ten büyük olduğu gibi sayıları 3000’i aşan serbest çalışan Harita ve Kadastro Mühendislik ve Müşavirlik Büro/Şirketi de 231 LİHKAB’dan büyüktür. Lütfen bu kanayan yarayı çözün ve kamu vicdanını rahatlatın.

Bağlı bulunduğumuz HKMO (Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası), bu konu ile ilgili defalarca randevu istemesine rağmen, maalesef başta TKGM olmak üzere ilgili Kurumlarca dikkate alınmamış ve sorunlarımızı müstakil olarak sizlere aktarmak zorunda bırakılmışızdır.

Sayın CUMHURBAŞKAN'ım;

Soru ve sorunlarımızı içeren dilekçelerimizi, Zatıâlinize, Başbakanlık Makamına, İçişleri Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, Kamu Denetçiliği Kurumuna, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasına posta yoluyla gönderdik. Posta yolu ile gönderilen bu dilekçelerimiz cevap verilmek üzere ilgili birim olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne  gönderilmiş, ancak Genel Müdürlük tarafından verilen cevaplarda birçok soru ve sorun maalesef yanıtlanmadan geçiştirilmiştir.

Sayın CUMHURBAŞKAN'ım;

Bu konuyla hassasiyetle ilgileneceğinizden kuşkumuz yoktur. Çözüm için şahsım ve sayıları 3000’i aşan serbest çalışan Harita ve Kadastro Mühendislik ve Müşavirlik Büro/Şirketi adına randevu talep ediyorum. Bu haykırışımıza kulak vereceğinizden hiçbir şüphe duymadığımı belirtmek istiyorum.

Saygılarımla arz ederim.

 

                   HARİTA ve KADASTRO MÜHENDİSLERİ                                                                                                                         Bugün hakan imzanı bekliyor!

hakan aytünür bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «SHKM TÜRKİYE». hakan ve imza atan diğer 545 kişiye katıl.