Sheila mae casupanan

Sheila mae casupanan

Started
December 1, 2022
Signatures: 33Next Goal: 50
Support now

Why this petition matters

Ang edukasyon o pagtuturo ay prosesong ng pagpapadali ng pagkatuto o pag tatamo ng kaalaman ,kasanayan, paggawi,prinsipyo,moralidad,paniniwala,

Support now
Signatures: 33Next Goal: 50
Support now