SGK AKCİĞER KANSERİ HASTALARDA NİVOLUMAB İÇERİKLİ OPTIVO'NUN TEDAVİ GİDERİNİ KARŞILAMASI

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 7.500.


lk seçenek tedaviye yanıtsız ileri evre skuamöz hücreli akciğer kanserinin tedavisinde nivolumab immunoterapisi alanlarda kanserde küçülme sağlanma oranı % 20, kemoterapi ilacı alanlarda küçülme oranı ise % 9 olarak bulunmuştur. İmmunoterapi ilacı alanların kanserinde hastalığın kontrol altında kalma süresi ortalama 3,5 ay, kemoterapi ilacında ise 2,8 ay bulunmuştur. Hastaların hayatta kalma süreleri immunoterapi alan hastalarda ortalama 9,2 ay, kemoterapi ilacı alan hastalarda ise 6 ay bulunmuştur. Bu farklılıklar tıbbi açıdan anlamlı ve değerli bulunmuştur. Benzer şekilde ilk sıra tedaviye yanıt vermeyen ileri evre akciğer adenokanserin tedavisinde immunoterapi ilaçları, kemoterapiden üstündür.

Sosyal Güvenlik Kurumu da bu ilaç için ödeme yapmamaktadır. İlacı ithal etmek isteyen vatandaş ise vergiler ile aylık 19600 (ondokuzbinaltıyüz) dolar ödemek zorunda kalmaktadır. Bu karşılanamaz bir ücrettir. İlacın ABD fiyatının (yaklaşık 12bin dolar) çok çok üstünde olan bu fiyat vergilerle bu rakama ulaşmaktadır. Tedavisi için kendi ücretini ödemek zorunda bırakılan vatandaştan bir de fahiş vergi alınmaktadır. Kanser tedavisinde 10bin dolarlar ödenen birçok ilaç vardır (örnek: Yervoy) ancak iş akciğer kanserine gelince nedense bakanlık ve SGK yavaş hareket etmekte ve bu ilaç ile hayatı kurtulabilecek birçok Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı tedavisiz kalmakta ve gecikilen her gün yeni canlar kaybedilmektedir. Akciğer kanseri tedavisinde çığır açan bu ilacın uygun endikasyonlarda uygun hastalara ücretsiz uygulanmasını, SGK ve bakanlık yetkililerinin duyarlı olmasını istiyorum.