Kampanya Kapatıldı

İşitme cihazlarının eczane ve medikallerden alınacağı haberi gerçeği yansıtmıyor

Bu kampanya 112 destekçiye ulaştı


Merhaba ;

İyi günler diliyorum.

Sağlık bakanlığı tarafından düzenlenen yönetmeliğe göre denetlenen ve resmi ünvanı İşitme cihazları satış ve uygulama merkezi olan özel bir kuruluşun sorumlu müdürü, odyometri teknikeriyim.

 

Yaklaşık 20 yıldır işitme cihazı satış ve uygulaması alanında çalışıyorum.

İşitme cihazlarının satın alımı ve resmi kurum ödemeleriyle ilgili sektörü takip ettiğim süre içinde , bir çok farklı ödeme miktarı ve satın alım şekli uygulandı.

Ancak hiç bir zaman bugünkü gibi, olmayan bir uygulama yada yöntem, önceden basın aracılığıyla yanlış yorumlanıp , üstüne üstlük yanlışın üzerine gidilmemişti.

Farklı basın ve medya araçlarıyla yapılan bu 3 milyon işitme engelliye müjde, sessiz devrim gibi haber başlıklarıyla sunulan ve bugün itibariyle geçerli olmayan bu haberin hangi maksatla yayımlandığını ve halen yayımlanmaya devam ettiğini anlamış değilim.

İşitme cihazlarının satış ve uygulamasının sadece işitme merkezlerince ve merkezin fiziki alanı içinde yapılması, Sağlık bakanlığının 270373 sayılı 3 Aralık 2008 tarihli yönetmeliği ile zorunlu hale getirilmiştir.

Bu yönetmelikle ilgili zaman içerisinde değişiklikler olmuş ancak değişmeyen nokta işitme cihaz satış yerlerinin ünvan ve fiziki koşulları olmuştur.

Kısacası işitme cihazlarını, halen geçerliliği olan yönetmeliğe göre işitme cihazları satış ve uygulama yetkisine sahip işitme cihazı satış ve uygulama merkezi ünvanı olan merkezlerden alma zorunluluğu vardır.

Son günlerde basında ve medyada işitme cihazlarının devlet tarafından karşılandığına ve karşılanacağına dair haberler çıkmakta, bu durum işitme cihazı ihtiyacı olan vatandaşlarla işitme cihazı merkezlerini karşı karşıya getirmektedir.

Bu haberler doğrultusunda vatandaşlar işitme merkezlerinden ücretsiz işitme cihazı talebinde bulunmakta ancak henüz uygulamaya konulan böyle bir karar, yönetmelik ve sözleşmeler olmadığı için işitme merkezleri vatandaşın bu talebine olumlu karşılık verememektedir.

Bu durum vatandaş ile firma arasında gereksiz gerilim ve yorumlara sebep olmaktadır.

Ayrıca vatandaşlar bu haberler doğrultusunda eczane ve medikallerden işitme cihazı alabileceklerini düşünmektedir.

Bu haberlerde dikkati çeken bir nokta ise şudur;
Haberde resmi kurum adı ve resmi kurum yetkilisinin ismi verilerek haber kaynağı olarak gösterilmiştir.

Şayet bu haberler doğru ise o zaman bizlere yani işitme cihazı satış ve uygulama merkezlerine neden yönetmelikle düzenleme getirilmiş maddi yatırım yapmamız istenmiştir.

Ve hangi sebeple işitme cihazı dışında ürün satmamız sınırlandırılmıştır. Amaç işitme cihazı alanında uzmanlık ve kaliteyi arttırmak olduğunu düşünmek istiyorum.

 
Bu sektörde faaliyet gösteren iş ahlakı etik kurallara uygun ve özveriyle çalışan sağlık kuruluşu olma bilinciyle faaliyet gösteren bizlerin suçu nedir ?


Eğer bu haberler asılsız ise o zaman adı geçen kurum yetkilisinin bu konuda bir açıklama yapması ayrıca haberi yapan basın yayın organlarınında düzeltme ve özür yazısı gerekir.

Yeni SUT tebliğine göre işitme cihazı ödemelerinde bir artış sağlandığı doğrudur ve 1 temmuz 2017 tarihinden geçerli olmak üzere 8 haziran 2017 tarihinde resmi gazetede yayınlanmıştır.
Henüz SGK eczane ve medikallerde olduğu gibi işitme cihazı satışı konusunda bir sözleşmeyi ilgili firmalarla imzalamamıştır.

Ve işitme cihazı ödemeleri halen hak sahibi olan SGK lıya  yapılmaktadır.Ancak bu çıkan haberler hem vatandaşlarımızı hemde sektör çalışanlarını olumsuz etkilemektedir.

Vatandaşlar ve işitme cihazı firmaları arasında gerilim ve tartışmalara sebep olmaktadır. Böyle bir karışıklık durumu vatandaşın devletin kurumlarına olan güvenini ,aynı zamanda da Sağlık Bakanlığı onaylı , denetimli ve ruhsatlı işitme merkezlerine güvenini incitmektedir. 

Dolayısıyla, ilgili resmi kurum ve açıklama yaptığı öne sürülen, kaynak gösterilen kurum yetkilisi tarafından bu konunun aydınlığa kavuşturulması gerekmektedir.

Gerekli düzeltmelerin yine basın yoluyla halkımıza duyurulması çok önemlidir.

Bu konuda hem vatandaşlarımız hemde sektör çalışanları olan bizlerin aydınlatılması konusunda gereği yapılmalıdır.

 

 Bugün çağlar imzanı bekliyor!

çağlar BİTİR bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «SGK Başkan yardımcısı , İşitme cihazlarının eczane ve medikallerden alınacağı haberi gerçeği yansıtmıyor». çağlar ve imza atan diğer 111 kişiye katıl.