SGK Ağır Hemofili A Hastalarının Kullanımı için Hemlibra İlacını Ödeme Listesine Alsın

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 5.000.


Ağır hemofili  A hastalarının, kanama ataklarında tamamen korunabilmesi için haftanın 3 günü proflaksi tedavisi alması gerekiyor, yeni doğan bebeklerde tanı konulduktan sonra , damarları çok küçük ve çok ince olduğundan haftada 1 gün faktör 8 alıyorlar ve faktör 8 in yarılanma ömrü 8-12 saat yani ilaç maks 2 gün koruma sağlıyor. Diğer günler ise ciddi kanama sorunları yaşıyorlar. Tedavisi damar yolundan eksik olan faktörü yerine koyarak yapılıyor. Bu tedavi kanı pıhtılaşmayan bireyde damar yolu açarak yeni kanama başlatıyor.

Şu anda kullanılan faktör 8'lerin etki süresi 2-3 gün dür ve damardan enjekte edilmesi gerekiyor.

Hemlibra deri altından uygulanabilen ve etki süresi bir aya kadar süren bir tedavi şeklidir.

Düzenli faktör 8 kullanımlarında zamanla inhibitör oluşma riski vardır. İnhibitör oluşan hastarda faktör 8 replasmanı işlevini yitirmekte hemofilik birey tedaviye cevap vermemektedir.

Hemlibra; faktör 8 'i taklit eden protein yapı olduğundan vucutta inhibitör gelişmediği için, hem inhibitörlü hem inhibitörsüz hastalar için etkili bir tedavi şeklidir.

Bu sebeple Hemlibra, düzenli proflaksi tedavisi gören ağır hemofilikler için çok önemlidir.

Ülkemizde 10-15 arası deneme hastası olarak Hemlibra'yı(Emicizumab) kullanan kişilerin yorumları ilacın çok iyi olduğu yönünde ve Hemlibra 23.08.2019 tarihinde  Sağlık Bakanlığı'ndan onay aldı.

Anayasamızın 56’ıncı maddesinde yer alan; “Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamakla yükümlüdür” maddesi gereğince Hemlibra'nın SGK kapsamında geri ödeme listesine ivedilikle dahil edilmesi gerekmektedir.