کمپین حق طلبی مردم ایران برای دسترسی به جریان آزاد اطلاعات و رفع فیلتر تلگرام

0 have signed. Let’s get to 100!


 با توجه به اعتراضات به حق مردم ایران از شرایط اقتصادی ومعیشتی ، کارگروه تعیین مصادیق و محتوای مجرمانه در دی ماه 1396 ، دسترسی به فضای مجازی و خصوصا تلگرام را محدود کرد . این محدودیت ضررهای بسیار جبران ناپذیری به کسب و کارهای اینترنتی و استارتاپ ها وارد کرده و عملا برخی از آنها را به مرز ورشکستگی رسانده است.

با این کمپین در نظر داریم توجه جامعه جهانی را به عدم دسترسی مردم ایران به جریان آزاد اطلاعات جلب  و از همه فعالان فضای مجازی ، صاحبان استارتاپ ها و کسب و کارهای اینترنتی دعوت کنیم برای فشار بیشتر به دولت و کارگروه تعیین مصادیق و محتوای مجرمانه ، تلگرام را از فیلتر خارج تا رونق اقتصادی به کشور و کسب وکارهایشان بازگردد.Today: یک فعال is counting on you

یک فعال استارتاپی needs your help with “;sf : کمپین حق طلبی مردم ایران برای دسترسی به جریان آزاد اطلاعات و رفع فیلتر تلگرام”. Join یک فعال and 27 supporters today.