Erzincan Şeker Fabrikası Erzincanlılara Satılsın!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.


Bu kampanya Türk-İş İl Temsilcisi ve Şeker-İş Sendikası Erzincan Şube Başkanı Bülent Bulut ve 15 sivil toplum örgütünün 26 Şubat 2018 tarihli basın açıklamasına dayalıdır. Bulut, Erzincan Şeker Fabrikası'nın doğrudan ve dolaylı olarak 15 bin-20 bin kişiye iş imkanı sağladığını ifade etmiştir. Fabrikanın kent ekonomisine katkısı ise yılda 100 milyon liranın üzerindedir. Bulut, Doğu Anadolu'da kurulan şeker fabrikalarının sosyal amaçlı, İç Anadolu Bölgesindekilerin ise kar amacı güdülerek açıldığını söylemiştir. Bölge insanının yaşamında maddi-manevi önemli bir yere sahip olan şeker fabrikası sadece ekonomik getirisine göre değerlendirilmemelidir. Fabrika satışı kesinleşmiş ise özel bir şahıs ya da kuruma değil halka satılmalıdır.  Bugün sevgi imzanı bekliyor!

sevgi peker bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «sevgi peker sevgipeker1@gmail.com : Erzincan Şeker Fabrikası Erzincanlılara Satılsın!». sevgi ve imza atan diğer 43 kişiye katıl.