Petición cerrada

Continuidad de Concepción Ortiz como Educadora de USEE en Escola Benviure de Sant Boi

Esta petición ha conseguido 334 firmas


AlS SERVEIS TERRITORIALS D’ENSENYAMENT DEL BAIX LLOBREGAT (DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA)

 


Mares i pares d’alumnes de la USEE (Unitat de Suport a l’Educació Especial) amb el suport de l’AMPA, de la Escola Benviure de Sant Boi de Llobregat, davant la circunstancia de la propera sortida a concurs de la plaça d’Educadora que ocupa de forma interina la nostre Educadora de USEE , Concepción Ortiz Catalán, manifestem la nostra disconformitat a que aquesta plaça pugui ser desempenyada per una altre persona que no sigui Concepción Ortiz Catalán, per les raons que argumentem a continuació:

 


- La tasca que ha realitzat Concepción Ortiz Catalán, la considerem extraordinaria, i s’ha lograt arribar a un grau d’afinitat i arrelament amb la totalitat de nenes i nens que conformen la USEE , que considerem que la seva continuitat es altament productiva per la tasca que es fa en aquesta Unitat de Suport a l’Educació Especial (USEE).

 


- Considerem molt negativament el fet de tindre que canviar de Tutora o Educadora en un cicle USEE, ja que el treball que es fa en aquest sentit té una continuitat d’un curs a l’altre.

Aquesta metodología de treball que fan conjuntament Tutora i Educadora fa que els resultats siguin enormement productius degut en bona part a la continuitat de aquest treball.

 


- Segons la tipología de les nenes i nens que formen la USEE, considerem també molt negativament els canvis de referents, ja que una de les característiques més comunes d’aquestes nenes i nens, és el referent humá, amb el qual mantenen una complicitat i una rutina de treball que es va transferint de curs en curs , amb la referida continuitat tan necessaries per a aquestes nenes i nens.

 


- Volem mostar la nostre indignació per el fet i el greuge que ens ha supossat com a mares i pares el que va succeir al començament del curs vigent, indignació que va relacionada amb la sortida de la escola de la auxiliar de Educació Especial, Maria José Carrero López, per poder dotar de personal a la nova USEE que es va obrir a la escola Amat Verdú de Sant Boi de Llobregat.

Maria José Carrero López desempenyava una labor extraordinaria dintre de la USEE, on era tot un referent per a les nenes i nens, no solament de la USEE sino amb les nenes i nens amb necesitats especials integrats a les clases ordinaries, com també l’arrelament que tenía amb la Escola en general.

A aquest greuge es va afegir el fet que Maria José Carrero López tenía contractades 37,5 hores setmanals, i la persona que ha vingut aquest curs a suplir la plaça de Maria José Carrero López, ha vingut amb una contractació de 25 hores setmanals.

No solament ens treuen un referent humà, tan necessari per a les nenes i nens de la escola amb necesitats especials, sino que per a major indignació per a nosaltres, la persona que ocupa aquesta plaça no té les mateixes hores contractades, supossant un greu perjudici no solament a les nenes i nens de la USEE, sino a la resta de nenes i nens amb necesitats especials que necessiten suport i que estan integrats dintre de les clases ordinaries.

 

 

 

Per tot això, SOLICITEM al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya:

 


Que davant el perjudici que soposa aquests canvis on considerem que no es té en compte el benestar, el desenvolupament integral i les característiques de les nenes i nens als quals afecten directament aquestes decisions, es tinguin en compte les raons que detallem amb anterioritat, i la plaça que ocupa CONCEPCIÓN ORTIZ CATALÁN pugui seguir sent desempenyada per ella mateixa i donar continuitat al seu treball en la Unitat de Suport a l’Educació Especial (USEE) de la Escola Benviure.

 


En Sant Boi de Llobregat, a 21 de febrer de 2.017Hoy: oscar cuenta con tu ayuda

oscar dominguez necesita tu ayuda con esta petición «Serveis Territorials d'Ensenyament del Baix LLobregat (Departament d'Ensenyament): Continuidad de Concepción Ortiz como Educadora de USEE en Escola Benviure de Sant Boi». Únete a oscar y 333 personas que ya han firmado.