Servei de pediatria a Gelida

Servei de pediatria a Gelida

Creada
10 de abril de 2022
Firmas: 39Próximo objetivo: 50
Apoyar ahora

Por qué es importante esta petición

Iniciada por lidia Puig

Actualment el municipi de Gelida no té pediatre des del mes de març 2022.

Segons dades del IDESCAT, Gelida té una població de 0-14 anys al 2021 de 1311 nens.

No existeix un estàndard d’or (gold-standard) sobre quina ha de ser la ràtio pediatre/població infantil per tal de poder assolir una atenció d’excel·lència. Això no obstant, considerant les característiques poblacionals, la cartera de serveis de pediatria que s’ofereix i els recursos humans actuals de la Xarxa Sanitària d’Utilització Pública de Catalunya, es considera adequada una ràtio d’un pediatre/1.200 nens de 0-14 anys adscrits. Aquesta ràtio correspondria a un pediatre/800-900 nens de 0-14 anys atesos, segons les dades d’activitat als centres d’AP de Catalunya. En el nostre Municipi això no s’està complint.

Per tant, estem reclamant un dret fonamental. 

Segons el Pla estratègic d’ordenació de l’atenció de pediatria a l’atenció primària del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ,tot nen ha de tindre un pediatre de referència, el qual ha d’estar el més a prop millor de l’entorn natural del nen i l’adolescent. No tothom es pot desplaçar a un altre municipi com ens estan obligant a fer. 

Tots els nens han de tindre la possibilitat de ser atesos per un professional competent tots els dies de la setmana (incloent-hi dissabte i diumenge) en un dispositiu d’alta accessibilitat.

Amb la situació actual a Gelida no s’estan complint el drets i deures de la ciutadania, en aquest cas dels nens de 0-14 anys, en relació amb la salut i l’atenció sanitària. No s’està fent seguiment al programa de creixement sa del nen cap al període adult ni atenció a la demanda aguda agut, molt freqüent en aquestes edats.

Demanem urgentment  que ens posin el servei de pediatria al nostre municipi i que es compleixin els nostres drets d’equitat i no discriminació,  protecció i promoció de la salut fent prevenció de la malaltia com a dret fonamental.

 

Apoyar ahora
Firmas: 39Próximo objetivo: 50
Apoyar ahora