Sözleşmeli Gayrimenkul Değerleme Uzmanlarıma Dokunmayın, Ekmeğimizle Oynamayın!!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.

1.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.

Sermaye Piyasası kurulu "DEĞERLEME KURULUŞLARI HAKKINDA TEBLİĞ’DE (III-62.3) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ TASLAĞI (III-62.3.a)" ile sektörde çalışan uzmanların bağımsızlığının güvencesi sözleşmeli gayrimenkul değerleme uzmanı çalışma şeklini kademeli olarak kaldırıp, büyük şirketlere ucuz iş gücü yaratacak şekilde düzenleme önerilmektedir. Mevcut hali ile çalışan değerleme uzmanları tebliğ değişikliği ile kazançlarının en az %50'sini kaybedecek, bu pay büyük şirketlerin karlarına eklenecektir.Gelirin tabana yayılması, gelir adaleti bozulacaktır. Geliri dramatik şekilde düşen uzmanlar vicdani ve cüzdanı arasında kalabilecek ve değerleme sistemi zarar görecektir. Aynı zamanda bu değişiklik, değerleme uzmanlarının bağımsızlığını zedeleyecek, uzmanlar üzerinde, maaş ve işten çıkarma baskısı getirecek ve değerleme raporlarında manipülasyona sebep olabilecektir. Sektörün %60'ını oluşturan sözleşmeli değerleme uzmanlarına danışılması, görüşlerinin alınması ile sektöre çok daha yararlı,adil ve kalıcı bir tebliğ taslağı değişiklik önerisi sunulması sağlayacaktır. Bu değişiklik tebliğ taslağının değerli kurulumuz tarafından geri çekilmesini ve sözleşmeli değerleme uzmanları ile birlikte yeni bir düzenlemenin yapılmasını rica ediyoruz. Saygılarımızla