Seramik Bölümü Atama Hakkı

Seramik Bölümü Atama Hakkı

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 200.
200 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
Milli Eğitim Bakanlığı ve tarafına Yasin YILMAZ bu kampanyayı başlattı

Seramik ve Cam Teknolojisi mezunları olarak Görsel Sanatlara dahil edilmeyi ve hakkımız olan atamaların bu yolla yapılmasını istiyoruz. Defalarca Milli Egitim Bakanlığını aradık ve durumumuzu anlattık. Fakat sesimizi duyan hiçkimse yok. Aynı zamanda Talim Terbiye Kurulu Başkanı sayın Burhanettin Dönmezi bizzat Ankarada makamında ziyaret ettik ve durumun ciddiyetini, üniversitelerde seramik bölümünün tercih edilir olmaktan çıktığını ve bölümün kapanmakla yüzyüze bırakıldığını anlattık. Buna rağmen hicbir çözüm yolu bulunmadı. Ayrıca Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 10.04.2019 tarihinde vermiş olduğu kararda Resim, Heykel ve Seramik Programlarının Görsel Sanatlardan sayıldığı gerçeği yine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görmezden gelinmiştir. Güzel Sanatlar Fakültelerinden mezun olup da atanamayan tek bölüm olarak Seramik kalmıştır. Hatta Görsel Sanatlar Öğretmenliğine Hat, Tezhip, Halı ve Kilim mezunları bile atanmaktadır. Lütfen bu adaletsiz tutum bir an evvel bitsin. Bölümümüz hakettiği değeri kazansın. Bize karşı takınılan bu şahsi durumdan vazgeçilsin. Anayasanın 10. Maddesindeki esitlik ilkesine uyulsun ve bu adaletsizlik bitsin. Sesimizi yetkililere defalarca duyurmaya çalıştık. Oralı bile olmadılar. Ama ekranların karşısına çıkınca hepsi iyiyi, güzeli oynuyor. Görünen öyle olsa da gerçekler hiç de öyle değil. Bunun en büyük tanıkları Seramik Bölümü mezunu öğretmen adaylarıdır. Elinizi vicdanınıza koyma vakti çoktan geçmiştir. Bizlere daha fazla kötülük yapmayın. Hakkımız olan atamaları ve Görsel Sanatlardan sayıldığımızı onaylayın. Sayın Bakanımız Ziya Selçuk'un çözüme kavuşturması dileğiyle saygılarımı sunarım.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 200.
200 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.