Petition Closed

Senatoriables ng 2013 Mid-Term Elections: Will you stand up against HIV? #HIVAnyare

This petition had 614 supporters


Noong taong 2000, isang bagong kaso ng HIV ang naitatala kada araw. Ngayon, ISA KADA DALAWANG ORAS o labindalawang Pilipino kada araw ang nagkakaroon ng HIV. Kailangan natin ng mga mambabatas na kayang tumindig para masolusyonan ito.

Para sa mga tumatakbo bilang senador ngayong eleksyon, hinahamon namin kayong sagutin ang mga katanungan ng mga HIV activists sa video na ito. Kung sa Africa, nagawa ng mga lider nilang mapababa ang bilang ng mga bagong kaso ng HIV sa kani-kanilang mga bansa, sigurado kaming may magagawa din kayo. 

Gumawa din kayo ng inyong video bilang sagot sa aming mga tanong. I-upload ang inyong video sa YouTube na may titulong "Response to #HIVAnyare". Maaari ring mag-post ng open statement sa NSAP Facebook page.Today: Network to Stop AIDS - Philippines is counting on you

Network to Stop AIDS - Philippines needs your help with “Senatoriables ng 2013 Mid-Term Elections: Will you stand up against HIV? #HIVAnyare”. Join Network to Stop AIDS - Philippines and 613 supporters today.