ปิดแคมเปญรณรงค์

Self-defence class a compulsory for girls in all schools in Burma

แคมเปญรณรงค์นี้ได้รับผู้สนับสนุนจำนวน 47 คน


There were 654 rape cases reported alone in Yangon Division in 2012 and 741 cases in 2014, there will be more in other rural divisions and states. 
Mostly are underage child abuses. This is a serious issues which need attention and action right away.

The victims could be your sisters, daughters, siblings, relatives and any one.

Learning self-defence is the first step that will build the confident of young girls, and when necessary they can use skills to protect themselves

Let’s protect them by joining our campaign!

Stop Rape, Start Defence!Hatai กำลังรอให้คุณช่วย

Hatai Limprayoonyong อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«Self-defence class a compulsory for girls in all schools in Burma #StopRape #StartDefence» คุณสามารถร่วมกับ Hatai และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 46 คน ได้แล้วตอนนี้เลย