Selçuk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Öğrencileri Kendi Hocalarını İstiyor!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 10.000.


Merhaba.
Hemşirelik eğitimi ve mesleğimizin geleceği için ciddi endişelerimiz var.
Bu nedenle iş işten geçmeden önce gerekli önlemleri almak mesleğimizin eğitimini,onurunu kısaca gelecekteki konumunu daha iyi yerlerde görmek adına hepimiz için önemli bir duyurum var.
Hocalarımızın yoğun emek ve çabaları sonucu Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden ayrılarak Hemşirelik Fakültesi’ne geçiş yaptık. Bu bizlerin eğitimi ve diplomalarımızın kıymeti açısından son derece önemli bir adım oldu. Ancak Hemşirelik fakültesinin gelişimini kendilerine yeni makamlar olarak gören hemşirelik dışındaki akademisyenlerin hemşire akademisyenler üzerinde kadro talep baskılarının oluşmasına neden oldu.Bu sebepledir ki,bizler sağlık bilimlerinden hemşirelik fakültesine aktarıldığımız halde hocalarımızın hemşirelik fakültesine kadro aktarımı yapılmadı.Mevcut haliyle bizler hocasız fakültenin öğrencileri olduk.Hocalarımız derslere görevlendirildikleri için şimdilik derslerimize girebiliyorlar.Sizin anlayacağınız bu görevlendirmelerin de bir garantisi yok.
20.12.2018 tarihinde Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı olarak Hemşirelik Fakültesine iki profesör ilanı verilmiştir. Söz konusu ilanda gördüğümüz üzere CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ için tıp kökenli genel cerrahi uzmanı,HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ için ise veteriner mikrobiyoloji bölümünden olmak üzere 2 adet profesör kadrosu için ilana çıkılmıştır.Bu kadrolara alınacak kişiler o kadar bellidir ki çalışma konuları bile ilanda belirtilmiştir.Eksik olan sadece adları soyadlarıdır.
Kendi hocalarımızın kadroları aktarılmadan bu ilana çıkılması bizleri son derece üzmüş ve endişelerimizin artmasına sebep olmuştur.
Bu nedenle tüm hemşirelik öğrencilerini birlik olmaya ve hocalarımıza sahip çıkmaya davet ediyorum.


Selçuk Üniversitesi Rektörü Sayın
Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Hocam,
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİZİN
SESİNİ DUYUNUZ.

Hemşirelik öğrencilerinin eğitiminde hemşire eğitimciler yerine doktor ve veterinerlerin söz sahibi olmasını etik dışı ve sakıncalı buluyoruz.
Hemşirelikle ilgili alt yapı ve donamına sahip olmayan eğitimcilerin bize eğitim vermesinin eğitimimiz başta olmak üzere toplum sağlığını olumsuz etkileyeceğini ve mesleki imajımızı bozacağını düşünüyoruz.
Bu ülkenin gençleri ve geleceğin hemşireleri olarak hemşirelik mesleğinin toplum yararına üst düzeyde nitelikli ve güvenilir hizmet verecek özerk bir sağlık mesleği olması için,
-Hemşirelik öğrencilerinin eğitiminin hemşire eğitimcilere bırakılmasını istiyoruz
-Mesleğimizin gücünü, saygınlığını ve eğitimini arttıracak program ve koşulların geliştirilmesini istiyoruz.

Eğitiminde kadrolaşmaya ve ahlaki soruna neden olan, kişiye özel sipariş niteliği taşıyan ve ayrıca “hemşirelik bilim alanlarını yok sayan bu ve benzeri ilanları’’ görmek istemiyoruz.

Tıp ve Hayvan sağlığına yönelik eğitim almış kişilerin, insan sağlığını koruma,sürdürme, iyileştirme ve rehabilitasyonunda anahtar rol oynayan hemşirelerin eğitiminde söz sahibi olmasını kabul etmiyoruz.

Yıllarca sağlık bilimleri fakültesinin yükünü taşıyan hemşirelik hocalarının kadrolarının neden bizlerle beraber hemşirelik fakültesine aktarılmadığını anlayamıyoruz.

Başka alanlardan hemşirelikle ilgisi olmayan akademisyenleri değil kendi hocalarımızı istiyor ve konunun sonuna kadar takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz.

Selçuk Üniversitesi
Hemşirelik Fakültesi Öğrencileri