Seksek Silinmesin; Bütün Çocuklar Oynayabilsin...

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.


Seksek Silinmesin; Bütün Çocuklar Oynayabilsin...

Apartman Yönetim Kurulu toplandı; gündem maddelerine geçildi ve karar alındı:

"8-) Apartmanımızın 21/A No'lu dükkânında ikamet eden Hasan Topuz'un garaj yoluna Apartman Yönetiminden izin almadan yaptığı seksek çizgisinin silinerek eski haline getirilmesi konusunda, kendisinin çok net olarak uyarılması için yöneticiye yetki verildi..."

Masal sonlarına benzemeyen bu karar neden alındı bilmiyorum ama yöneticinin: "sekseğin derhal silinmesi" kararını iadeli taahhütlü olarak Hasan Topuz'a bildirdiğini biliyorum.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası hükmünce: "Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça, ana gayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz.

Ama;
001 sayılı Gayrı Resmi Gönül Mülkiyeti Yasası hükmünce: "Dünya maliklerinden biri, bütün çocukların oynayabilmesi için kimseye zarar vermeyen seksek çizgileri çizebilmelidir -
hatta topraksız beton ortamlarda yanına taşını da koyabilmelidir.

Belki bir otopark girişinde seksek oynamak çocuklar için tehlikeli de olabilecektir,
zaten girintili çıkıntılı parke betonda seksek de oynanamaz, ama:
"gerçek arkadaşlar, gerçek basit oyunlarla büyümüş, şimdi milyon sanal derdin içine düşmüş büyükler" için de -
"sekseğin, ip atlamanın ne olduğunu bilmeden büyümekte olan çocuklar" için de -
sekseği orada sadece görebilmek bile değerlidir.

Belki de mesleğim gereği çocukların dünyasına uzak ve duyarsız kalamıyorum. Bu yüzden de seksek çizgilerinin, masum sembollerin ve hoşgörünün her köşeyi sarması ümit ediyor -
sizin de bu seslenişe, yeni Dünya'da pek yeri olmayan bu kampanyaya destek olmanızı diliyorum...

Saygı ve sevgilerimle;

dr. yalçın ergir - ya da "düş hekimi" yalçın ergir
http://www.ergir.com