Bu balamız qan qusur sözun esl menasında. Lütfen duyarsız qalmayaq!!!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.


Primer İmmun yetersizliği ( Wiskott - Aldrich sendromu - WASP gen delesyonu (+) tanılı hastanın hastalığı ile ilgili olarak ağır derecede trombositopenisi olup, tıbbi tedaviye yanıtsızdır. Hastaya kemik iliği nakli planlanmıştır.