PETITION SA BROWNOUTS NG NAPOCOR/BISELCO CULION

PETITION SA BROWNOUTS NG NAPOCOR/BISELCO CULION

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
jung lisb started this petition to Secretary, Department of Energy SEC. ALFONSO CUSI Secretary, Department of Energy

Ang mamamayan ng Culion ay humihiling ng tahasang imbestigasyon at kaukulang solusyon sa madalas na brownout sa bayan ng Culion sa loob na ng tatlong taon.

SAPAGKAT, kamakailan lamang, sa buwan ng Hunyo at Hulyo ngayong taong kasalukuyan ay madalas ang brownout halos tatlong beses at apat na beses sa loob ng isang araw;

Ang problemang ito ay halos tatlong taon na at mukhang lumalala pa ang sitwasyon;

Napakalaking perwisyo na brownout sa pagtatrabaho, paghahanapbuhay at mga negosyo;

Sumira na at nakakasira ng mga pinagsikapan at pinagpagurang mga gamit o appliances ng bawat pamilya;

Tumataas pa ang bayarin sa kuryente dahil sa biglaang pagpatay at pagbabalik ng kuryente;

Umaantala ng mga serbisyo ng mga ahensya ng gobyerno. Marami na ring sinira sa mahahalaga at mamahaling kagamitan ng pangunahing ospital sa Bayan ng Culion, ang Culion Sanitarium and General Hospital.

Nagsisihan pa ang BISELCO AT NAPOCOR kung sino ang sanhi ng madalas at nakakaperwisyong brownout.

Kapansinpansin din ang hindi maayos na ugnayan o koordinasyon ng dalawang ahensyang ito;

KAYA NGA, aming pinapapasyahan na dalhin ang usapin ito sa antas ng national government, sa Department of Energy at gayundin sa Opisina ng Presidente ng Pilipinas upang agarang maimbestiga ang problemang ito, malapatan ng mabilisang solusyon at mapanagot ang mga taong nagiging dahilan ng mapinsalang brownouts at di- maayos na serbisyo sa mga mamayan ng Culion.

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!